اینها هنرمندانی هستند که برخلاف باورها و اعتقادات دینی و

اعتقادی و هنجارهای رایج در کشور در محافل رسمی و غیر

رسمی حضور پیدا می کنند غافل از اینکه اینها با استفاده از

امکانات و فضایی که کشور و مردم در اختیارشان گذاشته اند به

چنین جایگاهی رسیده اند و ادب و عقلانیت حکم می کند

هنرمند سعی کند بر اساس باورها و اعتقادات عرفی ، شرعی

و قانونی مردمی که به او ارج گذاشته و او را مورد تکریم قرار

 داده عمل کند.

اما متاسفانه بعضی از هنرمندان ما به هیچ وجه عمق جایگاه

خود را در میان مردم نمیدانند متاسفانه بعضی از آنها باعث

گسترش بدحجابی و مسائل دیگر می شوند که میتواند اثرات

بسیار زیانباری برای جامعه ایرانی داشته باشد و چه بسا در

گناه جوانانی که آنها را مورد الگو قرار داده اند شریک و غیر از

اینکه بخاطر اعمال خودشان مورد عقوبت قرار می گیرند شریک

گناه آنها نیز خواهند بود.

داستان بد پوششی در سینمای ایران را گویی پایانی نیست.


باز هم بد حجابی در یک جشن مبتذل در سینمای از هم فروپاشیده ایران!

برای دیدن عکسها در اندازه واقعی ، روی عکس کلیک کنید

  
  
  
  
  
  
  
موضوع :
سینما ,