دیگر دلم هوای این شهر را ندارد
حال قریبی دارد
بیقراری میکند
به سرش هوای سوریه زده
آنجایی که میگویند معبری به آسمان باز شده است
آنجایی که شهادت رخی نشان داده است ....
ما می آییم برای رضای خدا !!


http://modafeoon.com/wp-content/uploads/2013/09/modafeoon-poster-5.jpg

صید را زنده گرفتن هنر صیاد است .....


در گوشه گوشه شهر مراکزی به چشم میخورند که نامشان را مراکز فرهنگی گذاشته اند و مشغول کارهایی هستند که خودشان میگویند در راستای فرهنگ سازی و فرهنگ مداریست ! اما خوب میدانم که از فرهنگ فقط نامش را میدانند و باور دارم که معنای لغوی و اصطلاحیش را هم نمیدانند چه برسد به هدف و مقصودش و یا مکانیزم هایش !!
در این آشفته بازار فرهنگی عده ای شده اند پرچمدار فرهنگ که رفتار و سکناتشان سنبلی از ضد فرهنگ را نشان میدهد ! این افراد همان کسانی هستند که وقتی دنیا به کامشان است میشود سنبل فرهنگ و وقتی به کامشان نیست سنبل ... . کار فرهنگی را خلاصه کرده اند در چاب بروشور مجله و یا گرفتن همایش ها و سخنرانی ها البته اگه اینها راهم درست انجام دهند باز جای شکر است ، اما متاسفانه قالب این کارها نتیجه مطلوب را نمیدهد دلیلش هم شاید این باشد که مسئولین این مراکز به نحوه خوب از فرهنگ و شاکله آن بی اطلاع هستند ! همیشه با خودم میگویم چه خوب میشد  این کارهای به اصطلاح فرهنگی را به اسم کار فرهنگی انجام ندهند و هر اسمی را که میخواهند بگذارند به جز کار فرهنگی!!
نمیخواهم اسم این مراکز را ببرم اما خودتان میبینید و خبر دارید از این مراکز ها !!
وزارت فرهنگ و ارشاد  که در راس این مراکز قرار دارد را خوب میشناسیم و کارهایش را دیده ایم و نتیجه اش را در جامعه حس کرده ایم ، وزارتی که نامش را به غیر از فرهنگ و ارشاد هر چیز دیگر میشود گذاشت !! از بودجه فرهنگی و به اسم کار فرهنگی فیلم هایی میسازند که  اساسا مبتذل است کتاب هایی را چاپ میکنند که ترویج بی بندو باری و ترویج فکرهای باطل است ، مسئولین این وزارت خانه که باید پخته ترین اظهارات را در موضوع فرهنگی داشته باشند افاضاتی میفرمایند که نمیدانیم گریه کنیم و یا بخندیم به این افاضات !! دین را که نمیفهمند هیچ ، سعی در تفسیر آن هم دارند و شده اند مفسر دین و اسلام ! صدا و سیما هم که یکی از اصلی ترین نقش ها را در فرهنگ سازی و فکر سازی در بین مردم دارد وظیفه ی خود را فراموش کرده است و هیچ معلوم نیست که چه کار میکند و به قول دوستان مشخص نیست با خودش چند چند است !!  در سیمای اسلامی  آرایش برای خانم ها  و البته کم کم هم برای اقایان ..!! روابط آزاد دختر و پسر در فیلم ها ، موسیقی های آنچنانی ، فیلم های بی محتوا و خالی از ارزش ها  و بعضا ضد دین فرهنگ شده است  و با آگاهی تمام میگویم  برخی از این برنامه ها و فیلم ها مستقیم با آموزه های دینی ما در تغایر است و یا غیر مستقیم در صدد نفی این آموزه ها قدم بر میدارد !!
دولت هم که اساسا فرهنگ و کار فرهنگی را کنار گذاشته است و فقط فقط به فکر نان و شکم مردم است !! افاضات آقایان دولتی در موضع فرهنگ مشخص میکند که فرهنگ چقدر مظلوم است در بین آقایان مسئول ! آنقدر در بین این بازی های سیاسی گم شده اند که اصالت خود را فراموش کرده اند ! یکی نیست به این آقا بگوید ما یک روحانی واقعی میخواهیم نه یک حقوقدان !! یک روحانی درست میتواند جامعه و فرهنگ را بسازد نه یک حقوقدان ! یک روحانی مقید میتواند اسلام و دین را در جامعه نهادینه کند نه یک حقوقدان !! یک روحانی میتواند امید را در جامعه زنده کند نه یک حقوقدان !!
 مجلس هم فکر میکند که با تصویب چند قانون میتواند کاری برای فرهنگ کند ، به قول آقایان این قانون های تصویب شده  کاغذ پاره ای بیش نیست ! دانشگاه که هیچ  کم کم دارد نابود میشود ، روز به روز به دانشگاه ها و دانشجویان سکولار اضافه میشود و آقایان ککشان هم نمیگزد ! کتاب ها و اساتید غرب زده نتیجه ای را میدهد که امروز شاهد آن هستیم !!
 اوضاع فرهنگ ما بهم ریختست متاسفانه در این سالها یعنی در زمان هاشمی و خاتمی  تیشه به ریشه فرهنگ ما زدند و کم کم فرهنگ را تغیر دادند وشکل دیگری از فرهنگ را درست کردند ! در زمان احمدی نژاد هم چنگی به دل نمیزد فرهنگ ! در این دولت ها ارزش ها و فرهنگ هایی که باید ترویج میشد کنار گذاشته شد و جایش را چیز هایی گرفت که بودن یا نبودنش فرقی ندارد !!  اکنون فرهنگ در بین مردم خلاصه شده است در نوع  پوشش که هرکه با پوشش کمتر باشد با فرهنگتر است هر که خوب تر صحبت کند با فرهنگ است هرکه پولدار است با فرهنگ است هرکه .. هرکه ....هرکه .......


+ دلمان خون است از این اوضاع فرهنگی کشور ....


خدا یا خودت خوب میدانی که میخواهم از هوای غیر تو خالی باشم و
پر باشم از هوای بهاری تو 
تا حدی که وقتی می ایستم در مقابل طوفان ها 
فقط هوای تو باشد که از من به دیگران برسد !!

+ باز نشر در
حرف تو


این جمله ی معروف را شنیده اید که اگر میخواهید شخصی را خراب کنید از او بد تعریف و دفاع کنید !!
در این مدت چند ماهه ی دولت روحانی  از این نوع تعریف کردن ها و دفاع ها کم ندیده ایم البته در دولت احمدی نژاد هم بود که ذکر میکنم !
در توافقات ژنو چنان سریع اوضاع را موفقیت آمیز نشان دادند و از عملکرد خود دفاع کردند که همه فکر کردند شاهکار کرده اند این آقایان !! به قول دوست مجازی اینقدر دارند روی حمایت رهبری مانور میدهند که گمانم اگر یک وقتی گند این توافقات درآید همه اش را گردن ایشان بیندازند !!.
خبرگزاری شفاف را که میدیدم به خبری بر خوردم با این عنوان " ظریف  نماز نمیخواند "!! عکسی را از سفر ظریف به قم گرفته بودند که بقیه در حال نماز و در سجده هستند و ظریف نشسته و نماز نمیخواند ! و گویا در جایی دیگر این عکس را گذاشته بودند و نوشته بودند ظریف نماز نمیخواند ! نویسنده ی این مطلب درخبرگزاری شفاف از موضع دفاع برخواسته بود و نوشته بود : این عکس را در قم گرفته اند و نماز ظریف در قم شکسته است و نماز دو رکعتی ظریف زودتر تمام شده است  !!!! حالا یکی نیست به این نویسنده بگوید آقا مجبور نیستید بی جهت دفاع کنید و  یا حداقل به این شکل دفاع کنید !! همه دوستان میدونند این اشخاص مسئول مثل ظریف و یا وزرای دیگه یا رئیس جمهور جزء کسانی حساب میشوند که دائم السفر هستند و در همه ی مسافرت ها باید نمازشان را کامل بخوانند نه شکسته در ضمن ظریف تنها سفر نکرده بود و هیئت همراه داشتند و چرا نماز آنها شکست نبوده !! و یا در همین بحث داغ نامه ی 
احمدی نژاد به روحانی برای مناظره ، آقای ترکان مصاحبه ای کرده بودند بسی خنده دار و آز آن دفاع ها و تعریف های خاص کرده بودند ! ایشان گفته بودند دولت از این حرکت استقبال میکند و احمدی نژاد در حد و اندازه ی روحانی نیست و همچنین گفته بودند مناظره به این شرط  که احمدی نژاد راست بگوید !!! آقای ترکان مجبورتان نکرده اند که چنین نطقی بفرمایید ، خودتان هم خوب میدانید در این رجال سیاسی هیچ کس توان رودررویی و مناظره با احمدی نژاد را ندارد ، بزرگ شما که هاشمی باشد چنین ریسکی را قبول نکرد که با احمدی نزاد مناظره کند ! در ضمن اصل موضوع و مناظره روی دروغ گویی و سیاه نمایی روحانی در گزارش ها و عملکردها  نسبت به دولت قبل است و اگر بنا باشد شرط راستگویی گذاشته شود این روحانیست که باید پایبند به این شرط باشد !! در دولت احمدی نژاد هم بودند کسانی که چنین دفاع هایی انجام دهند یادتان هست وقتی مشایی حرف هایی را میزد و مشخص بود که غلط و باطل است اما افرادی چون بقایی جوانفکر و یا خود احمدی  نژاد طوری تفسیر و دفاع میکردند که خود مشایی نمیتوانست چنین دفاعی از خودش  داشته باشد ! و همین دفاع ها و موضع گیری های غلط باعث شد عده ی زیادی نسبت به مشایی موضع مخالف بگیرند و از احمدی نژاد در برابر این دفاع های بی اساس انتقاد کنند { البته یکی از دلایل این بود } !!
از این نوع دفاع ها زیاد هستند که بخواهیم بنویسیم و نام ببریم اما به قول حاج آقا بس است دیگر .....


+ در این دوره توافقات ژنو غنی سازی 20 درصد تبدیل شد به 5 درصد حالا به نظر شما در مذاکرات شیش ماه بعد چه امتیازی خواهند داد آقایان !! به گمانم این آقایان کلید دار اصلا به فکر شیش ماه بعد نبودند !!
+ پس از توافقات ژنو نمایندگان پنج کشور که به نوعی دشمن ایران حساب میشوند خوشحال بودند !! دلیل این خوشحالی دشمن چیست ؟؟
+ آقای هاشمی جدیدا نطقی ایراد نموده بودند و دولت آقای احمدی نژاد را تشبیه کرده بودند به دوران هشت سال جنگ و ویرانی و دولت روحانی را به دولت بعد جنگ  یعنی دولت سازندگی  که همان دولت خودش  بود !! این هم از همان دفاع های بالا بود که عرض کردم خدمتتون !
+ همان آقایانی که در دولت خاتمی از دین و خدا و امامان و قرآن ایراد میگرفتند و مقالات تند علیه مقدسات مینوشتند حالا دوباره وارد دانشگاه ها شده اند !
+اولین پیامی که بعد از رای آوردن روحانی به من رسید این بود " شروع چهار سال دفاع مقدس گرامی باد " و الان میفهمم که واقعا دفاع مقدس شروع شده است در برابر این هجمه ها ، فقط کافیست چشمها را باز کرد و واقعیت ها را دید !!

انارستان : برای خالی نبودن عریضه اینجا رو هم ببینید.


++ آقایانی که میگویند غرب غنی سازی ایران را به رسمیت شمرده است این لینک را ببینند  و بگویید این صحبت اوباما یعنی چه ؟؟؟؟

در ژنو گام اول را برداشتیم و برای اولین بار در یک دهه گذشته رشد برنامه هسته‌ای آن‌ها را متوقف کنیم و در برخی بخش‌های مهم به عقب بازگردانیم!!

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/269131/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF

حالا هی آقایان بیایند و بگویند در مذاکرات پیروز شدیم !! و استناد کنند به نامه ی حضرت آقا !!!

اقایون اون چیزی که در بییانه نوشته شده و غرب ترجمه میکنه و دولت مردان غرب میگند با این چیزی که ظریف و روحانی میگن تفاوت داره !!!

حالا دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو ....
این روزها این داستان شده است بخشی از افکارم ...
روزی دو نفر با یکدیگر نزاع و دعوا داشتند و هر یک میگفت حق ما من است و دیگری باطل است ! قرار شد این دو در یک میز به مذاکره بنشینند  و با یکدیگر بحث کنند و ما بقی هم بنشینند و تماشا کنند تا حق و باطل مشخص شوند !! از آنجایی که اولی میدانست این افرادی که در حال تماشا هستند چیزی نمیفهمند از صحبت ها شروع کرد به بحث !!
اولی : قبول دارید ضرب فعل ماضی است ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید تضرب فعل مضارع است ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید فعل امر دلالت بر وجوب میکند ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید نهی در عبادات موجب فساد است ؟
دومی : بله قبول دارم
و به همین ترتیب اولی از دومی سوال پرسید و جواب های بله گرفت و مردمی هم که تماشا میکردند میدیدند هر چه اولی میگوید دومی بله میگوید و حرفش را تصدیق میکند ! اینجا بود که اولی از جا بلند شد و فریاد زد پس با این وجود ثابت شد که حق با من است و تو باطل هستی !! و مردم بلند شدند و شعار دادند که حق با اولیست !!!
حالا این حکایت شده است داستان ما و مذاکرات ژنو و توافقات آن !!

حضرت آقا : " دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید، در خور تقدیر و تشکر از هیأت مذاکرات هسته‌‌ای و دیگر دست‌اندر‌کاران است "
آنچه مرقوم داشته اید نه آنچه را که گفته بودیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+ آقایان فکر میکنید اگر اوضاع را خوب نشان دهید و طوری وانمود کنید که انگار شق القمر کرده اید ما هم گول میخوریم !!!
+ حضرت آقا آبان ماه فرمودند " به فضل اللهی در این مذاکرات ضرر نخواهیم کرد " و به نظرم فعلا ضرری نکرده ایم اما اگر بخواهند دولت مردان کوتاه بیایند ضرر خواهیم کرد !!
+ من با داس نیامده ام با کلید آمده ام !!!!
+آقای روحانی شما که مدعی هستید این دولت " دولت عقلانیت " و " دولت تدبیر و امید " است پس چرا به جای گزارش کار از دولت قبل انتقاد میکنید و در برخی از جاها هم سیاه نمایی !!! این کجایش عقلانیت است و کجایش تدبیر !!
+ به نظر شما این مجریان و کارشناسانی که با دکتر روحانی صحبت میکردند رو از کجا آورده بودند که اینقدر قربون صدقه ی روحانی میرفتند !!!!


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات