امام  علی علیه السلام : و من نام لم ینم عنه ! اگر شما توی سنگر خوابتان برد لازمه اش این نیست که دشمن شما هم که روبه رو نشسته او هم توی سنگرش خوابش برده باشد ، نه ممکن است شما خوابت برده باشد او بیدار باشد آنوقت پدرتان در می آید !  این روزها میبینم که عده ی زیادی از بچه بسیجی ها و حزب اللهی ها واقعا خودشان را به خواب زده اند و  دشمن را نمیبینند ! بسیجی ها و حزب اللهی ها باید چشم بیدار ایران باشند و ببینند و تحلیل کنند تمام حرکات دشمن را ! بفهمند که دشمن با چه مهره هایی بازی میکند ! گاهی اوقات اصلا حواسمان نیست که دشمن از خود ما بر علیه ما استفاده میکند بدون اینکه بفهمیم !به ندرت پیش می آید كه دشمن در لباس دشمن در داخل یك منطقه دشمنی كند ، اما همیشه دشمن در قالب دوست و یك شخص خودی دشمنی میكند و ضربه میزند ! خوب میدانید كه خلفای بی دین در زمن حیاط پیامبر اكرم لباس دشمن نپ.شیده بودند و در لباس دوست بودند اما در باطن دشمن ترین دشمنان به خدا و رسولش بودند ! در زمان انقلاب هم دیدیم مرجعی را كه حكم قتل امام را امضا كرد در لباس مرجعیت !این روزها هم خاندان شیرازی های ملعون همان كار خلفا را انجام میدهند در لباس مرجعیت اما دشمن تشیع ! این ها همان مرجع های انگلیسی هستند كه سال ها نون و نمك انگلیس را خورده اند و حالا دارند برایشان پارس میكنند!

حرف ها زیاد است در مورد این خاندان كثیف اما همین مقدار بس !!
 دوستانی كه تو واتس آپ فعالیت میكنند میتونند اعلام كنند برای هم اندیشی و تبادل اطلاعات !


http://upload7.ir/imgs/2014-04/14738206048334774845.jpg

چه زیبا بود قدم هایی که در این راه بر می داشتیم اما صد حیف که فقط قدم  بود و مقصدی در کار نبود .....

عکاس :
طلبه
 
پر از خالی
سمت راستی :
صادق
زُبُر الحدید
سمت چپی هم
بنده هستم