نشسته بود و قران تلاوت میکرد , قرآن را خواند , بوسید و در جیبش گذاشت!

سوال کردم به نظرت بهترین آیه یا جمله ی قران چیه ؟

جواب داد : الرجال قوامون علی النساء !!! 

گفتم منظورتو از این جمله متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدی ؟ گفت الرجال قوامون علی النساء یعنی اینکه مرد باید حرف اول رو بزنه نه زن , مرد باید بر زن تسلط داشته باشه , مرد باید زن رو تربیت کنه , زن باید حرف مردشو گوش کنه و اگر این کار رو نکنه مرد میتونه کتکش بزنه !! یه آه بلندی کشید و گفت متاسفانه الان دیگه بر عکس شده و زن ها بر مرد ها تسلط دارند و ایه این طور شده النساء قوامون علی الرجال !! میگفت قدیما کی مثل الان بود زن نمیتونست از خونه بیرون بیاد , زن نمیتونست رو حرف شوهرش حرف بزنه , زن نمیتونست درس بخونه و تو اجتماع باشه , اگه زنی به حرف مردش گوش نمیکرد اون مرد با کمربند به جون زنش می افتاد !! این یعنی الرجال قوامون علی النساء .....

-----------------------------------------------------------------

+ همین افراط و تفریط ها باعث شده نقش زن و مرد ها در سبک زندگی اسلامی تغیر کنه ! هم زن ها نقششان را فراموش کرده اند و هم مردان و این تغیر نه تنها در افراد نسبتا غیر مذهبی ایجاد شده بلکه در افراد مذهبی هم این تغیر رو میبینیم !

+ چه زیبا تقسیم کردند کارها را

کار بیرون با امیرالمونین بود و کار های خانه با وجود نازنین حضرت زهرا

+ از اهل بیت بخواهید که در ازدواج طرف مقابلتان هم فکر شما باشد چون ازدواج پیوند دو جسم نیست بلکه پیوند دو روح و دو فکر است !

اگر هم فکر باشید دیگر در زندگی مشترک مشکلی برایتان رخ نمی دهد  ! 


+ آقای هاشمی اختلاف ما با برادران سنی یک مسئله ی  تاریخی نیست یک مسئله ی اعتقادیست و اینکه خلافت حق چه کسی بود هم برایمان مهم است و هم نتیجه دارد لطفا دیگر از این مزخرفات نگویید !

+ دیگه کم مونده از پیامبر اکرم و اهل بیت حدیث جعل کنند برای انصراف از یارانه !!!

+ متاسفیم برای آقایانی که بعد شهادت طلبه ی عزیزمان شهید خلیلی تازه به فکر قوانین امر به معروف افتاده اند ! تازه به فکر ایشان افتادند !

وای به حال جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند !


امیر المومنین علی علیه السلام :

پاداش شهید در راه خدا از کسی که قادر بر گناه باشد ولی خودداری کند بیشتر نیست

انسان عفیف نزدیک است فرشته ای از فرشتگان باشد !!
موضوع :
اجتماعی , مذهبی ,