به دوستان نزدیک بار ها گفته ام که این دولت هدف و قصدش آسب زدن و خدشه دار کردن نظام و حکومته و این سیاسی بازی ها بهانه است !!
دوستان تا میتوانید هوشیار باشید این افراد همان کسانی هستند که سال 88 فتنه ایجاد کردند و اصل ولایت فقیه را زیر سوال بردند و هدفشان ولایت فقیه بود !
حالا همین ها دوباره سر کار آمده اند ، اما همین ها نمیفهمند که همان دستی که 34 سال این انقلاب را حفظ کرده زین
پس هم حفظ میکند !!


+ به لطف خداوند  و نگاه گرم اهل بیت و عنایت خاصه حضرت زهراء سلام الله علیها متاهل شدیم .....
+ ما بی سواد هستیم +