+ خیلی وقاحت میخواهد چشم در چشم مردم بیندازی و دروغ بگویی ، این وقاحت را روحانی و دولتش عملی کرد !
+ یکی دیگر از ننگین ترین روزهای ایران رقم خورد ، سانتریفیوژ های نطنز و فردو
پلمپ شد ، به همین سادگی ! چشم شهدای هسته ای روشن !
+ بی تدبیری احمدی نژاد را به حماقت و ذلالت روحانی ترجیح میدهم !