روز شمار فتنه را ورق میزنم 19 مهر 1388 سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم استان یزد میگوید : حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی مردم متعرض ، حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی به حساب آورند و به مردم اهانت کنند " . خاتمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم ، به حیثیت ها لطمه خورد ، انسان های بزرگی دستگیر شدند و تحت فشار قرار گرفتند و انسانهایی مورد هجمه ی همه جانبه قرار گرفتند .
این سخنان سید محمد خاتمی است که در دوران فتنه زده شده است و طوری صحبت کرده که انگار اصلن فتنه ای در کار نبوده و یا اتفاق خاصی رخ نداده است !!
این چند سطر کوتاه از خاتمی سوال های زیادی در ذهن ایجاد میکند که باید پاسخگو باشد !!!
حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی !!!!!
 آیا واقعا حرکت تبعیت نکردن از قانون و اعتراض نادرست و به آتش کشیدن شهر حرکت اصیل است و یا حرکتیست مدنی ؟؟؟
حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی !!!!
 آیا این حرکت به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود یا حرکتی در مقابل انقلاب اسلامی و به انحراف کشیدن انقلاب ؟
بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی !!!!
 آیا اینکه نظام و رهبری را متهم به تغلب میکنید اهانت نیست ؟ اما آنهایی که کوچه و خیابان را به آتش کشیده اند و میگوییم اغتشاش گر هستند اهانت است ؟
متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم!!!
 چه کسانی خسارت مادی و جانی دیدند ؟ به نظرتان باعث این خسارت ها چه کسانی هستند ؟؟
به حیثیت ها لطمه خورد !!!!
حیثیت چه کسانی ضربه خورد ؟؟؟؟ اینها اگر حیثیت سرشان میشد نظام را متهم نمیکردند !!
انسان های بزرگی دستگیر شدند !!!!
 بله انسان های بزرگی دستگیر شدند البته بزرگیشان در تخلف ها و بی قانونی بود نه در چیز دیگری !!!
این نوشته ی بالا و سوال ها را فرستاده بودیم برای چاپ در نشریه که این متن را در جواب نوشته هایم فرستاده بودند !!
وقایع سال 88 تمام شده است آنها را فراموش کنید و دیگر از این قبیل موضوعات ننویسید .
این جواب را که خواندم بهتم زد که مگر میشود فتنه ی 88 را که با پررویی تمام و با ادعای تغلب در کشور راه انداختند را فراموش کرد !! مگر میشود صحبت ها و عمل های سران فتنه همچون هاشمی میر حسین خاتمی و کروبی را فراموش کرد !! مگر میشود شهدایی را که در فتنه جان دادند را فراموش کرد !!
اگر فتنه را فراموش کنیم و از آن ننویسیم چطور میخواهیم جواب مادران شهدای فتنه را بدهیم ؟؟
حضرت آقا (حفظه الله):
یكى از برادرها به قضایاى سال88 و این حرفها اشاره كردند. من خواهش میكنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میكنید، مسئله ی اصلی و عمده  را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئلهى اصلى این است كه یك جماعتى در مقابل جریان قانونى كشور، به شكل غیر قانونى و به شكل غیر نجیبانه ایستادگى كردند و به كشور لطمه و ضربه وارد كردند؛ این را چرا فراموش میكنید؟ البته ممكن است در گوشه و كنار یك حادثهى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد كه انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یك نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این كاملاً امكانپذیر است؛ اما در این قضایا، مسئلهى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن كسانى كه فكر میكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجههى با تقلب، اردوكشى خیابانى كردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال كردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شكلى كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیكنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میكنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا براى كشور هزینه درست كردید؟ اگر خداى متعال به این ملت كمك نمیكرد، گروههاى مردم به جان هم مىافتادند، میدانید چه اتفاقى مىافتاد؟ مىبینید امروز در كشورهاى منطقه، آنجاهائى كه گروههاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مىافتد؟ كشور را لب یك چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت  بهخرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئلهى اصلى است؛ این را چرا فراموش میكنید؟ دربارهى حادثهى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است

آقای ظریف: دیدار طولانی من با جان کری و صحبت تلفنی روحانی با اوباما نابجا بود !!!
خوب شد جناب ظریف این دو اشتباه را پذیرفتند !! البته خیلی بیشتر از این دو کار ها نابجا بود ....
آقای ظریف : در شبکه آمریکایی abc news میگوید در  سایت خامنه ای دات آی آر نسخه انگلیسی افسانه هولوکاست را اشتباه ترجمه کرده اند !!!!
اقای ظریف خواهشا کمی بیانات حضرت آقا را مرور کنید تا از این گاف های ضایع ندهید !!!
 18 اسفند 90 حضرت آقا هولوکاست را افسانه  نامیدند
.......

+++ یه دوست
برادر خوبم "تقلب" صحیح استموضوع :
سیاسی ,