+ شروع سال تحصیلی حوزه مبارک همه ی ما باشد .....

روز اول که به استاد سپردند مرا

دیگران را هنر آموخت مرا مجنون کرد

الحمد الله که عمرمان باقی ماند و ششمین سال دنیای زیبای طلبگی را هم درک کردیم و خدا رو شکر میکنم که هنوز توفیق و لیاقت طلبگی رو از بنده سلب نکرده ! و بسیار خوشحالم که باز توفیق شاگردی اساتید واقعی را پیدا کرده ام ، در این حوزه ها میشود معنی واقعی استاد را فهمید !!

+ آرزوی جنگ کردن درست نیست اما خب باید یک جا ریشه ی کفر و ظلم چیده شود ! این روزها سخت منتظر محقق شدن جمله ی حاج احمد متوسلیان هستم که فرمود : ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد ، هر کس مرد این راه است بسم الله هر کس نیست خداحافظ .... سوریه یا ایران برایمان فرقی ندارد ، اسرائیل را نابود خواهیم کرد !

با توجه به اوضاع سیاسی جهان و همچنین بیانات حضرت آقا احتمال جنگ در سوریه قوت گرفته است و شروع جنگ در سوریه یعنی شروع جنگ  گفتمانها ، گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان غرب !!

+ بارها گفته ام که : و خداوند هاشمی را خلق کرد تا مصداقی برای طلحه و زبیر داشته باشیم در این آشفته بازار !!

+ ما با فتنه گران دلمان را صاف نخواهیم کرد هرکس که در زمان حال بخواهد باز از فتنه گران حمایت کند و یا اصلا ماجرا را فتنه نخواند از نگاه ما بیرون است و به حساب نمی آوریمش ، حالا هر که و در هر پستی هم که میخواهد باشد برایمان فرقی ندارد !!

+ یک چند روزی رفته بودیم اردوی جهادی که در آخر سخت حالمان گرفته شد !!!