+ قرینه ها بر این است که شب قدر شب 23 باشد ! در این شب ها و روزهای قدر فراموشتان نشوم !

روزهای قدر هم کمتر از شب های قدر نیست ! روزها را هم از دست ندهید !

+ شنیده بودیم بعضی ها به پهنای صورت اشک میریزند اما ندیده بودیم ! وقتی مینشینی پای روضه ی حضرت استاد آنوقت معنی روضه و اشک را میفهمی ! انوقت میفهمی و میبینی که به پهنای صورت اشک ریختن یعنی چه !

خدا نکند که حضرت استاد بخواهد از سقیفه بگوید ، بخواهد از مدینه و کوچه هایش بگوید !

+ نمیدانم صدا و سیما در ماه مبارک رمضان چه میخواهد به مردم بفهماند با این فیلم های مسخره اش !

30 شب پای تلوزیون وقت میگذاریم که چه چیزی را بفهمیم !!

+ فعلا حال بیشتر از این نوشتن را نداریم ......
موضوع :
مذهبی , دل نوشته ,