من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند
به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند
ازشما خواستن عشق است ضرر خواهدکرد
هرکه دروقت گدایی به رقم فکر کند
بهتراین است که زائر اگر آمد به حرم
دوقدم عشق بورزد سه قدم فکر کند
به کف صحن به گنبد به غم گوهرشاد
زیر این قبه به هستی به عدم فکر کند
به دو گلدسته دوتا ساق به دوش گنبد
به رواقی که شده پیش تو خم فکر کند
به چرا سال گذشته دو سه بار و امسال-
فقط این بار به این قسمت کم فکر کند
به خودش نه به کسانی که به یادش آمد
چون که در آینه کاری حرم فکر کند
موقع دست به سینه شدن و عرض سلام
کربلایی شده هرکس به علم فکر کند
چون که از باب جواد تو کسی داخل شد
خنده داراست که دیگر به قسم فکر کند
دیر وقتی ست که تا درحرمت دم بدهد
جای دم حضرت عیسی به دو دم فکر کند
بهترین نوع زیارت شده اینکه امشب
هم کسی گریه کند پبش تو هم فکر کند ...

آقای خوب من ، نزدیک تولدت که میشود دلم آشوب میشود ، دلم بی تاب و بیقرار میشود ، دل نگران این میشوم که چطور خود را آماده ی آمدنت کنم ! در این روزها اطرافیانم طور دیگر به من نگاه میکنند ، طور دیگر تولدت را به من تبریک میگویند ، اصلا خیلی هوایم را دارند ! آقای خوب من هرچه هم که باشد مرا به اسم تو میشناسند ، همه میگویند حسین سرباز امام
زمان است ، این را که میشنوم عرق شرم بر پیشانیم مینشیند ، آقای خوب من خودت که میدانی سربازی تو لیاقت میخواهد ، آقای خوب من خودت که میدانی من سرباز تو نیستم اما سربار تو هستم ! اما چه کنم که اطرافیانم این را نمیفهمند ، آقای خوب من خودت میدانی که نمیخواهم از تو برای خودم آبرو بخرم اما این از کرامت توست که آبرویم میدهی !


+++ یه چند روزی داریم میریم اردو ی جهادی حلالمون کنید و دعا کنید بتونیم تاثیر گزار باشیم اول برا خودمون و بعد برا مردم !!