با توپ پر و تیغ برنده آمده اند !
تمام نیرو و زور خود را زده اند و یک حسن روحانی را از میان خود به میدان فرستاده اند ، حسن روحانی ای را که خودشان هم خیلی قبولش ندارند اما چه کنند نه نیروی دیگری دارند و نه آبرویی بین مردم !! این بار هم همانند سال 88 تمام نیروی خود را جمع کرده اند که کار را یکسره کنند ، میخواهند اسلام را همانطور که میخواهند تفسیر کنند ! میخواهند امام و انقلاب را آنطور که باب میلشان است تعبیر کنند ! رک و بی تعارف بگویم میخواهند ولایت فقیه و به خصوص شخص رهبری نباشد ! حضرت آیت الله می فرمود هاشمی با ولی فقیه مشکل دارد هاشمی میخواهد سید علی نباشد !!
 یادم است در وقایع قبل 88 بود که فائزه هاشمی گفت : خاتمی بی عرضه بود که نتوانست در مدت 8 سال کار را یکسره کند ! میر حسین را فرستادند که این کار را بکند اما نشد ! فتنه بر پا کردند اما با تیزهوشی نظام و رهبری با شکست روبه رو شد ! این دوره هم خود سنبل مخالفت با رهبری یعنی هاشمی وارد عرصه شد که با درایت و اقتدار شورای نگهبان و خلق اولین حماسه ی سیاسی رد صلاحیت شد ! عارف را هم با زور و فشار فراوان وادار به انصراف کردند تا میدان خالی شود برای مقاصد شومشان و بعد یکی یکی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند ! سید حسن خمینی ، سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی کسانی  بودند که رسما حمایت کردند ! این افراد که خودشان چندین بار از مردم غیور ایران نه شنیده اند حالا میخواهند با حمایت از یک شخص باعث پیروزی شوند !! واقعا خنده دار است !!
 هرچه در توان داشتند رو کرده اند تا بتوانند دوباره خون به دل رهبری و گفتمان انقلاب کنند ! گوششان به حرف های دشمن است ماه ها قبل بود که دشمنان میگفتند اگر روحانی میخواهد در انتخابات پیروز شود باید بحث هسته ای را بکوبد و حالا میبینیم که روحانی مدام تکرار میکند : چرخیدن بحث هسته ای به قیمت نچرخیدن کارخانه ها نچرخیدن اقتصاد !! حرف هایی که زره ای بود تعقل نمیدهد ، حرف هایی که در ظاهر خوب هستند اما در باطن مزخرف !! حضرت آقا بار ها فرمودند نامزدها سیاه نمایی نکنند اوضاع را سیاه و نا امید نشان ندهند اما گویا این افراد کر هستند که مدام از نا امیدی و بدبختی صحبت میکنند و خود را منجی تلقی میکنند !!
به سخنان و حرف های این ها که نگاه میکنم میبینم که با چه حرص و طمع فراوانی وارد شده اند و راه را ادامه میدهند ، اما نمیدانند که مردم خوب میفهمند ، خوب بین حق و باطل تمیز قائل میشوند ، خوب میفهمند که چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ ، خوب میدانند که چه کسی حرف های سالم میزند و چه کسی حرف های ناسالم !! خوب میدانند که چه کسی در خط رهبری است و چه کسی فقط ادعای در خط رهبری بودن را میکند ! مردم در 24 خرداد یک بار دیگر به این افراد نه خواهند گفت و سیلی محکمی به دشمنان خواهند زد !!


+ همه دست به دست هم دانده اند تا جلیلی پیروز نشود ! تخریب میکنند ، تهمت میزنند ....
+ اصولگراها اشتباهی را که سال 76 مرتکب شدند دارند دوباره تکرار میکنند !!
+ ولایتی اگر تا امشب کنار نکشد دیگر در بین ما جایگاهی ندارد !! و تمام زحمات گذشته ی خود را نابود خواهد کرد !!
+ نگاهتان به کف خیابان ها به تجمع ها و رقص های دختر و پسر های حامی روحانی نباشد و توهم بر ندارد شما را که چه شور و نشاط و چه طرفدارانی !! از کف خیابان ها و این صف کشی های خیابانی چیزی در نمی آید !! رای های اصلی در خانه ها نشسته اند و منتظر 24 خرداد و خلق حماسه ی سیاسی!!
+ شکست یا پیروزی برای ما معنا ندارد ! همین که توانستیم گفتمان انقلاب را راه بیاندازیم برای ما یک پیروزی بزرگ است !!
+ کار برای رضای خدا شکست یا پیروزی ندارد در هردو صورت پیروزیست !!
+ خداوند شاهد است که همه ی ما تلاش خود را کرده ایم ....