امام  علی علیه السلام : و من نام لم ینم عنه ! اگر شما توی سنگر خوابتان برد لازمه اش این نیست که دشمن شما هم که روبه رو نشسته او هم توی سنگرش خوابش برده باشد ، نه ممکن است شما خوابت برده باشد او بیدار باشد آنوقت پدرتان در می آید ! 
این روزها میبینم که عده ی زیادی از بچه بسیجی ها و حزب اللهی ها واقعا خودشان را به خواب زده اند و  دشمن را نمیبینند ! بسیجی ها و حزب اللهی ها باید چشم بیدار ایران باشند و ببینند و تحلیل کنند تمام حرکات دشمن را ! بفهمند که دشمن با چه مهره هایی بازی میکند ! گاهی اوقات اصلا حواسمان نیست که دشمن از خود ما بر علیه ما استفاده میکند بدون اینکه بفهمیم ! 
با تکثر نامزدها در جبهه ی اصولگرایی اختلاف از حمایت نامزدها هم  رونق گرفت ! تکثری که در ظاهر خوب است اما در باطن نه !  تکثری که اگر اینگونه پیش رود شکست را به همراه دارد ! روی سخنم با بسیجی ها و حزب اللهی هاست با این وضع کار به جایی نمیبریم باید اجماع کنیم روی یک نفر که میتواند راه را به قدرت طی کند !
هر هشت نامزد ریاست جمهوری محترم و خوب اما ما یک رئیس جمهور بیشتر نمیخواهیم ! رئیس جمهوری میخواهیم که گفتمان انقلاب ، گفتمان مقاومتی را کلید بزند ! حضرت آقا فرمودند همانقدر که شرکت در انتخابات وظیفه ی ماست انتخاب فرد اصلح و کارامد هم وظیفه ی ماست ! باید تلاش کنیم تا فرد اصلح را شناسایی کنیم !!
حرف زیاد است برای نوشتن اما نه شما وقت خوندن دارید نه من وقت نوشتن !!


+ ظرفیت و فرصت دو کلید وازه ای که وقتی دکتر جلیلی استفاده میکند میرود روی اعصاب مخالفینش !!
+ اقای دکتر جلیلی تا آخرین حد توانمان به پایتان می مانیم !! 
+ اقایان حداد و ولایتی حیف است سابقه ی خوب و ارزشی خودتان را در این فضای انتخابات خراب کنید ! هرچه زودتر کنار بکشید برای خودتان خوب است !
+ قالیباف را اصولگرا نمیدانم 
+ اقای احمدی نزاد دلم برایتان میسوزد !! و هنوز دوستت دارم ! 


افسران - وفای صحبت یاران