این روز ها ، روزی هزار بار میمیرم و زنده میشم ....


http://dl.aviny.com/Album/defa-moghadas/janbazan/zendegi-janbaz/nafas-haye-khaste/kamel/02.jpg
هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
....

چه خوب و زیباست به دور از تمام هیاهوهای سیاسی بنشینی و از خدای شعر و مثال حضرت مولوی علیه الرحمه غزلی بخوانی !!

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور ازین بیخبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو


یادش بخیر  هاشمی و تفکراتش زنده میشوند ...