چند ماهی از بیانات حضرت آقا من باب سبک زندگی میگذرد اما گویی همه ی ما فراموش کرده ایم که حضرت آقا چه فرمودند !! ذکر نمیکنم کلام ایشان را زیرا شنیده اید و یا مطالعه کرده اید بیانات را در خصوص سبک زندگی !! نکته ای که برایم جای تامل داشت صفتی بود که حضرت آقا متصف به سبک زندگی کرده بودند و این صفت اسلامی بودن سبک زندگی است و یا بهتر بگویم : سبک زندگی اسلامی !! صفت اسلامی بودن مدتی است که ذهنم را مشغول خود کرده است ! برایم جای سوال داشت که چرا حضرت آقا اسلامی بودن سبک زندگی را مطرح کرد ؟ مگر زندگی ما بر چه سبکی است که باید اسلامی شود ؟؟ واژه ی سبک زندگی اسلامی را که بررسی میکنم ابتدا به ساکن نقطه ی مقابل آن به ذهنم خطور میکند ، سبک زندگی غیر اسلامی !! غیر اسلامی در مقابل اسلامی است ، یعنی نباید سبک زندگی ما غیر اسلامی باشد و به نظرم بیانات حضرت آقا بر این نکته اشاره دارد که باید این نوع سبک زندگی اصلاح شود و تبدیل شود به اسلامی !! واژه ی غیر اسلامی را که بررسی میکنم میرسم به لغت سکولاریسم که به معنای دنیا گرایی است !! غیر اسلامی بودن سبک زندگی میشود همان سبک زندگی سکولاری !! زندگی ای که پایه و اساس آن دنیا و مادیات است ، زتدگی ای که با آخرت ما کاری ندارد ، زندگی ای که دیگر در آن اخلاق و دین راه ندارد !!

به متن جامعه و زندگی مردم که نگاه میکنم  میفهمم که واقعا سبک زندگی خیلی از ما اسلامی نیست و زندگی ما یک نوع سبک  سکولاری دارد !! محور تمام کارهای ما شده است مادیات ! صبح تا شب کار میکنیم اما وقتی برای نماز اول وقت نداریم ، وقتی برای خلوت با خدا نداریم ، وقتی برای قران خواندن نداریم !!وقتی برای خود سازی نداریم ! در زندگی خیلی از افراد بی اخلاقی موج میزند اصلا گویا از اخلاق چیزی به گوششان نخورده است !! غیبت کردن و تهمت زدن که شده است درد و دل کردن !! بخشش و کمک کردن به فقرا فراموش شده است ! همسایه از همسایه هیچ خبری ندارد همسایه ای که وقتی پیامبر اکرم در مورد آن صحبت میکرد عده ای فکر میکردنداز یکدیگر ارث میبرد !! مسخره کردن و استهزاء شده است جزء برنامه های تلوزیونی و روزمره ی ما ! دین و اعتقادات ما رابطه ی مستقیمی با ارزانی و گرانی اجناس دارد ، به قول حضرت استاد مردم با ارزان شدن گوجه نماز خوان میشوند و با گران شدنش بی نماز ! وقتی که اوضاع بر طبق میلشان باشد عابد میشوند و زمانی که بر علیه شان باشد کافر !!

وظیفه ی تصحیح سبک زندگی سکولاری بر عهده ی خواص است ! خواص را میتوان به حوزه و دانشگاه نسبت داد ، این دو مرکز باید سبک زندگی اسلامی را در جامعه نهادینه کنند ! البته لازم قبل از همه چیز این دو مرکز خود از سکولار بودن خارج شود ! اوضاع دانشگاه و برخی از اساتید آن را که میبینم به نظرم میرسد که یکی از عوامل سکولار کردن مردم همین دانشگاه و اساتید آن است ! باید نظام درسی دانشگاه تصحیح شود ، اساتید سکولار دانشگاه بیرون بروند تا بشود اول دانشگاه را پاک کرد بعد جامعه را !! البته در حوزه هم کسانی هستند که سکولار هستند و لذا به همین دلیل حضرت آقا فرمود حوزه ها نباید سکولار باشند !! جمعیت افراد سکولار در حوزه نسبت به دانشگاه بسیار کمتر است ، اما شاید بتوان گفت تاثیر گذاری حوزه بیشتر از دانشگاه  بر مردم است ، و ضروریست هرچه سریعتر حوزه از وجود این سکولار ها پاک شود !!

یکی از عواملی که بسیار تاثیر گذار است در نوع سبک زندگی در بین مردم رسانه است ، در بین  رسانه ها صدا و سیما از نقش بسیار پر رنگی برخوردار است ! این مرکز خود عامل بسیار اصلی در سکولار کردن مردم دارد و خیلی از برنامه هایش بر خلاف مواضع شرعی است !! در مورد صدا و سیما بسیار حرف برای نوشتن است اما راحت بگویم صدا و سیما ول معطل است در این قضایا ....


بیانات حضرت آقا در مورد سبک زندگی اسلامی همان تحولی بود که ایشان تذکر میدادند که باید در علوم انسانی رخ دهد
ایجاد سبک زندگی اسلامی تحول علوم انسانی را در بر دارد