سلام

ساعتی را که کوک کرده ام صدایش در میاید وقت نماز صبح است نماز را که میخوانم دیگر به سوی تخت خواب خراب نمیشوم خود را اماده میکنم برای رفتن امروز روز شروع سال تحصیلی جدیدمان است روز بازگشایی حوزه ها روز اغاز درس ها و بحث های داغ فقهی و اصولی وای چه لذت بخش است این درس و بحث ها . لباس ها را به تن میکنم و راهی مدرسه میشوم ساعت هفت صبح است پیاده قدم بر میدارم فاصله کوتاه است بین منزل و مدرسه کوچه ها و خیابان ها به دور از هیاهوی همیشه گیش پذیرای من است پذیرای من و تمام افکارم سکوت اطرافم مرا به فکر فرو میبرد چهار سال است که از عمر طلبگیم سپری میشود چهار سال است که لقب سرباز امام زمان را یدک میکشم چهار سالی که پر از شرینی و تلخی بود شرینی هایش بیشتر بود و تلخی هایش کم ولی تلخی ها هم چون درون حوزه بود باز برایم شرین بود . خدا را شکر میکنم که توانستم جوانیم را در حوزه سپری کنم توفیق پیدا کردم که بفهمم انچه را که نمیفمیدم توفیق داشتم که در مکتب امام صادق مشغول به فراگیری علم واقعی شوم . تصورش هم برایم سخت است که در جایی به غیر از حوزه باشم در جایی به غیر از فراگیری علوم دینی باشم اگر در جایی بودم که هیچ حرفی از خدا نبود چه کار میکردم اگر در جایی بودم که هیچ نفعی برای دینم نمیرساندم چه کار میکردم فکر میکردم اگر در دانشگاه میبودم چه کار میکردم !!  نوع نگاها نوع تفکرها نوع تربیت ها در حوزه متفاوت است با تمام جاها و بسیار دوست دارم این نگاها و تفکرات را . امام زمانم  میبیند من را میداند که عمر و جوانی خود را در این راه گذاشته ام و مطمئنا کمکم میکند دستم را خواهد گرفت نگاهم خواهد کرد . تمام سختی ها و دشواری های زندگی طلبگی را به جان میخرم تمام فحش های و بی احترامی هایی که در کوچه و خیابان به خاطر طلبه بودن میخورم به جان میخرم این سختی ها را برای تبلیغ دینم به روی دیدگانم میگزارم .

حوزه ها بهشت روی زمین هستند جایی برای زندگی کردن به معنای واقعی کلمه جایی برای رسیدن به خدا جایی برای فهمیدن جایی برای کسب علم جایی برای با سواد شدن جایی برای عبد ماندن  ...

حضرت امام خامنه ای فرمودند : امروز هیچ کار فرهنگی را واجب تر و ضروری تر و فوری تر از کار حوزه نمیدانم . همین جمله برایمان کافیست که مصمم تر از همیشه به تحصیل در حوزه ادامه دهیم و شما دوستان دانشگاهی روی این جمله اقا تفکر کنید ...

دیگر حال و حوصله نوشتن ندارم این پست را هم به خاطر دوستان نوشتم شاید دیگر ننویسم ....
مخاطب یک : این روزها چقدر زود دل تنگ میشوم چقدر زود حوصله ام سر میرود چقدر زود به زود به یادت می افتم .

مخاطب دو : نه خیر هنوز قصد نداریم به فکر ..... باشیم .

مخاطب سه : اینجا را مطالعه کنید