سوختن قصه ایست تكراری برای ما بسوزید برادران و خواهرانم در این سوختن رازی نهفته است كه جزء شما و حضرت زهرا كسی در خور فهم آن نیست . شما زنان و مردان باید بسوزید اصلا سوختن حق شماست شما باید بسوید تا ما بتوانیم نفس بكشیم تا ما بتوانیم به زندگی مرفحمان برسیم  تا ما بتوانیم بر سر گرانی مرغ هر شب گزارشی تهیه كنیم .
اصلا شما چرا غریب افتاده اید مگر نمیدانید رسم است غریبه ها را از شهر بیرون میكنند مگر داستان كربلا را نخوانده اید ؟؟!!
چرا شما در میان مارها غریب افتاده اید مگر داستان كوچه های مدینه را نشنیده اید؟؟!!
این هایی كه شما را میسوزانند نسلشان به  سالیان دورتر باز میگردد خوب میشناسیمشان از نسل حرمله و....
شما ها را از سوختن و آتش  میترسانند اما نمیدانند كه مسلمانان با آتش و سوختن غریبه نیستند ..!!!
مسلمانان میانمار آیا بجز خودتان درب خانهایتان را هم به آتش كشیده اند؟؟؟؟
كودكان میانمار شما هم بسوزید اینجا كودكانمان بر روی تخت هایشان به آرامی خوابند كودكان میانمار خیالتان تخت نمیگزاریم پوست كودكانمان ىر زیر آفتاب بسوزد تا درد سوختن را بكشند اما شما بسوزید و خاكستر شوید.
جوانان میانمار آسوده بسوزید ما اینجا نمیگزاریم تماشای بازی های المپیك قضا شود با خیال  راحت بسوزید اینجا تمام دغدغه  ما شده است  كنكور ما به فكر مد های جدید هستیم جوانان میانمار میشود به ما بگو یید دغدغه شما  چیست ؟ نكند به فكر كشورتان باشید نكند به فكر خواهران و برادران مسلمان خود باشید ..
مسلمانان میانمار بسوزید همه دست به دست هم داده اند تا شما راحت بسوزید فعالین حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت همه و همه خفقان گرفته اند و   به فكر بازی های المپیك هستند به فكر عیاشی و خوش گذرانی خود  آنهایی كه وقتی میشنوند حیوانی را آزار داده اند فریادشان همه شبكه ها را فرا میگیرد اما وقتی خبر كشتن مسلمانان به  گوششان میخورد خفه میشوند .
مردم میانمار  در این هیا هوی قدرت كسی هست كه به یاد شما باشد  ما در ایران رهبری داریم كه به فكر شماست به خاطر شما غصه میخورد این سوختن شما برایش درد آور است رهبر ما هم شبیه شماست تنها و غریب در میان مارها پس راحت تر از همیشه بسوزید .....

باز هم میگویم مردم میانمار سوختن قصه ایست تكراری....

http://harfeto.ir/?q=node/789   نشر مطلب در حرف تو

 http://www.seratnews.ir/fa/weblog    نشر مطلب در صراط نیوز

سلام

در حریم امام رئوف دعاگوی تکتکتان هستم البته اگر دعایمان از سقف بالاتر رود...!!!!

باب‌الجواد راه ورودی به قلب توست
حاجت رواست هركه از این راه می‌رود
....موضوع :
سیاسی , دل نوشته ,