سلام

وقتی به صحبت های دوستان توجه میکنم که در مورد افراد و جامعه با یکدیگر بحث میکنند جملاتی را رد و بدل میکنند که ازارم میدهد جملاتی که همین چند سال اخیر رونق پیدا کرده و شده شعار عده ای که فکر میکنند فقط خودشان میفهمند متاسفانه دوستان ارزشی هم بدون فکرهمراهیشان کردند و این شعارها را در بین مردم نهادینه کردند اما نمیدانستند که در پشت این شعارها چه اهدافی وجود دارد .  پشت سر هم تکرار میکنند : به ریش نیست به ریشست ... به چادر نیست به پاکدامنیست ..به ظاهر نیست به باطن است ...هی تکرار میکنند انقدر تکرار کردند که واقعا باورشان شد ریش را تراشیدند چادر را کنار گذاشتند ظاهر راهم به فراموشی سپردند ای کاش با اینها درست میشدند ولی افسوس که هم ریش را از دست دادند هم ریشه را هم چادر را هم پاکدامنی را هم باطن را هم ظاهر را . کجا رفتند رواج دهندگان این شعارها کجایند ببینند که نه ریشی باقی مانده نه ریشه ای . فقط خواستند که در دین خدشه وارد کنند دین را انطور که دوست دارند به مردم بچشانند .
حرف ها و درد دل ها زیاد است در این باره اما به همین مقدار اکتفا میکنم حوصله ام تنگ شده حال ندارم ....


نوشت : جنگ را درست نشان دهید نه درشت ....

دوباره نوشت : نمیدانم جامعه و مردم کی امادگی پذیرش واقعیت های جنگ را پیدا میکنند ...دلمان خوش بود ایت الله امجد از مواضع خود در فتنه 88 برگشته اما سخنرانی ایشون در مورد جاهلانه خواندن فتوای مراجع در مورد شاهین نجفی و همچنین اشتباه خواندن حکم امام در مورد ارتداد سلمان رشدی و زیر سوال بردن مرجعیت پاک امیدمان را نا امید کرد

خدا عاقبت مارو بخیر منه ....  ادرس فیلم سخنرانی ایشون
http://www.aparat.com/v/86ba891e27f31bc314f5e294d676b766203813
موضوع :
مذهبی , دل نوشته ,