سلام

یه روز یه اعرابی به خدمت پیامبر اکرم رسید و از پیامبر سوال کرد که روز قیامت اعمال من رو چه کسی برسی میکنه
پیامبر جواب داد  : خود خداوند
 بعد اعرابی بلند بلند قهقهه زد و خندید
پیامبر ازش سوال کرد چرا میخندی جواب داد : خداوند کریمه و کریم اگه بخواد ببخشه کریمانه میبخشه ...

خدایا  تو خود خوب میدانی حال من را حال خسته و خراب من را ...

الهی تمام امیدمان به کرم و بخشش توست ما که در خود توان بهشت رفتن را نمیبینیم  ...

ما که اعمالمان فقط به درد خودمان میخورد زندگانیمان شده است پر از دروغ  غیبت و گناه ..

دیگه کمتر به یاد تو هستیم در کارها و اعمالمان همه را شریک میکنیم جز تو ...

ای کاش دوباره درس خداشناسی را بهم یاد میدادند از این درس ها فقط الفاظ را به خاطر سپرده ام ...

کم کم دارد سال تحصیلی هم تمام میشود با امثال چهار سال میشود که در حوزه هستم و مشغول درس خواندن
خدایا این درسها اگه برای تو نباشد به دردم نمیخورد خودت کمکم کن تا بتوانم برای تو باشم نه برای غیر تو ....
خوب یاد دارم کمکهایت را گرفتن دست هایم را نگاهایت را ناراحت شدنهایت را
خدایا در این راه طولانی کمکم کن تا بتوتنم در راه تو باشم و برای خود خودت باشم ...نوشت :  چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ،  اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد                                                    روزت مبارک مادرم
 
دوباره نوشت : برود هرکه دلش خواست شکایت بکند      شهر باید به من مجنون عادت بکند

باز نوشت : از این به بعد را با خط بریل مینویسم تا چشمها  نبیند و گوشها نشنود دیگر گوش و چشم نافذ کمتر سراغ داریم اینها را فقط میشود با احساسات خواند با حس های دست
...................................................................................................................................
..............................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................
..............................................................................
موضوع :
دل نوشته ,