قبل از انقلاب همه غیر از امام از منافقین دفاع می كردیم (دفاع از بازرگان و باند ایشان كه مسأله ای نبود) نامه شما و آقای طالقانی و آقای مطهری در دفاع از منافقین به حضرت امام و پشتیبانی تمامی دست اندكاران مبارزه از آنان چیزی نیست كه مخفی باشد. در سفری كه قصد داشتم نجف خدمت امام برسم با یكی از دوستان ملاقات كردم. ایشان به من گفت به امام بگویید تأیید از مجاهدین را هر چه سریعتر انجام دهند كه دیر می شود و عقب می مانیم، خدمت امام مطلب را عرض كردم، امام فرمودند: "آقایان منتظری و طالقانی و مطهری هم مرا تشویق به دفاع از آنان كردند ولی شماها متوجه نیستید. اینها شماها را بازی داده اند آنها به اسلام ما معتقد نیستند، دوستان خارج كشور هم در این مورد به من فشار آورده اند ولی آنها هم كلاه سرشان رفته است."

رنجنامه سید احمد خمینیموضوع :
سیاسی ,