دیشب دوباره برای چندمین بار در دانشگاه بوعلی همدان پرچم عزای حضرت زهرا سلام الله علیها را به اتش کشیدند  و همچنین به عکس حضرت امام خامنه ای اهانت کردن و عکس را به اتش کشیدند 

باز هم تاسف میخوریم که چرا مسئولین دانشگاه برخورد نمیکنند همین هفته قبل بود که سه عدد پرچم را به اتش کشیدند

مسئولین احمق مقدسات و اعتقادات را فدای مصلحت اندیشی هایی میکنند که اساسا بی مورد است

تا کی میخواهند سکوت کنند...


سلام

مطالب زیادی اماده کرده بودم  اما نمیدانم چرا نمیتوانم بنویسم حالم مساعد نیست ....

بعضی افراد را میبینیم و شرمنده انها میشویم

بعضی دیگر را میبینیم حالمان خراب میشود

دوستان فضای مجازی مراقب نوشته هایتان باشید نکند فردا به خاطر همین نوشته هایتان مجازات شوید ...

حدیثی را در تابلو حوزه دیدم که نوشته بود: کمترین عذاب جهنم این است که دو کفش اتشین به پای انسان میکنند که از شدت گرمایش مغزش به جوش می اید....
موضوع :
دل نوشته ,