خدا لعنتشان کند
طی این چند روز گذشته در دانشگاه.... سه عدد پرچم عزای حضرت زهرا را به اتش کشیدند

بله اینها از نسل همان هایی هستند که به خانه  مادرمان حمله ور شدند و به اتش کشیدند
تاسف بیشتر این است که کسی صدایش هم در نمی اید انگار نه انگار که چه شده است ...

سلام

روزگاریست که میشنویم میگویند ولایت مدار ولایت پذیر اما نمیدانیم معنای واقعی ان را البته بزرگان !! برایمان تعریف میکنند این کلمه را انها میگویند یعنی التزام عملی به احکام حکومتی البته برای خودشان میگویند ! اینها فقط معنای ظاهری انرا گرفته اند ولی این یک معنای واقعی دارد
عده ای دیگر هم تعریف خودشان رادارند و  و پایشان را فراتر گذاشته اند و میگویند ولایت پذیری یعنی گوش به فرمان رهبر بودن بدون چون و چرا و بدون ذره ای تردید بدون ذره ای درنگ  و این تعریف بیشتر به دلمان میچسبد واین معنای واقعیست .
چه جمله زیباییست از جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان که فرمود :
اگر فرمانده به من بگوید از بالای کوه خود را به پایین پرتاب کن بدون چون و چرا این کار را خواهم کرد واگر بعد زنده ماندم دلیلش را میپرسم .
بله این یعنی ولایت پذیری این یعنی تابع محض  و گوش به فرمان رهبر بودن بدون چون چرا ...
یاد عملیات کربلای 4 می افتم که راوی میگوید ما میدانستیم عملیات لو رفته است و موفق نمیشویم اما باز به حرف فرمانده گوش دادیم البته نمیدانم درست بود یا نه ....؟؟؟ ولی خوب  به حرف فرمانده خود عمل کردند .

بله باید اینطور باشد وقتی ما برای خود رهبر مشخص میکنیم باید تابع محض اوباشیم و حرف او را به جان بخریم و اطاعت امرش کنیم
نه مثل کسانی باشیم که در بعضی اوقات گوش به فرمان باشیم ودر اوقات دیگر نه ...
متاسفانه میشنویم ومیبینیم که افرادی که روزی خود را تابع محض ولایت میدانستند راه خود را عوض کرده اند و فقط به ظاهر ولایتی هستند
دکتر میگوید ولایت در چارچوب قانون .؟ میبینیم امر رهبر را زمین میگزارند به تاخیر میاندازند و گاهی هم مخالفت میکنند این که نشد ولایتی بودن خودشان را گول میزنند
و میبینیم مرجعی را که برای دیدار رهبرش شرط میگزارد و یا به دیدارش نمیرود .

وهچنین فردی  که اورا ستون نظام خطاب میکنند البته انها میگویند ستون  ستونی که از پایه کج است ولرزان است ستون نیست دیگر ... بالخره یک روز فرو خواهد ریخت واین فرد برای رهبری خط و نشان میکشد حرفش را زمین میگزارد بر خلافش عمل میکند و ...

ما فقط حرف میزنیم مطلب مینویسیم همایش میگیریم مقاله مینویسیم اما در عمل اصلا این امر را رعایت نمیکنیم .
اگر این امر را رعایت میکردیم وضع اینطور نمیشد اکنون رهبر ما تک و تنها ایستاده است باهمه مشکلات
 در جریان فتنه خوب تنهاییش را غربتش را حس کردیم همه ادعا میکنند همه دروغ میگویند که گوش به فرمان هستند  به جز عده ای اندک .
همه کارها ومشکلات را به عهده رهبر گذاشته اند و خود نشسته اند در خانهایشان در پای درس خارجشان وفقط انتقاد میکنند یکی نیست به انها بگوید شما خود نمیتوانید حتی خانه خود را اداره کنید نمی توانید کلاس درس  را اداره کنید

از موضوع اصلی خارج شدم ....

دیگر ادامه نمیدهم که خیلی دلمان از این جماعت ......   پر است.....فاطمیه :   اوضاع بدتر از آنی بود که برای ما گفتند
                از دست هیچ کس  کاری ساخته نبود ....موضوع :
سیاسی , دل نوشته ,