دیگر دلم هوای این شهر را ندارد
حال قریبی دارد
بیقراری میکند
به سرش هوای سوریه زده
آنجایی که میگویند معبری به آسمان باز شده است
آنجایی که شهادت رخی نشان داده است ....
ما می آییم برای رضای خدا !!


http://modafeoon.com/wp-content/uploads/2013/09/modafeoon-poster-5.jpg

صید را زنده گرفتن هنر صیاد است .....


در گوشه گوشه شهر مراکزی به چشم میخورند که نامشان را مراکز فرهنگی گذاشته اند و مشغول کارهایی هستند که خودشان میگویند در راستای فرهنگ سازی و فرهنگ مداریست ! اما خوب میدانم که از فرهنگ فقط نامش را میدانند و باور دارم که معنای لغوی و اصطلاحیش را هم نمیدانند چه برسد به هدف و مقصودش و یا مکانیزم هایش !!
در این آشفته بازار فرهنگی عده ای شده اند پرچمدار فرهنگ که رفتار و سکناتشان سنبلی از ضد فرهنگ را نشان میدهد ! این افراد همان کسانی هستند که وقتی دنیا به کامشان است میشود سنبل فرهنگ و وقتی به کامشان نیست سنبل ... . کار فرهنگی را خلاصه کرده اند در چاب بروشور مجله و یا گرفتن همایش ها و سخنرانی ها البته اگه اینها راهم درست انجام دهند باز جای شکر است ، اما متاسفانه قالب این کارها نتیجه مطلوب را نمیدهد دلیلش هم شاید این باشد که مسئولین این مراکز به نحوه خوب از فرهنگ و شاکله آن بی اطلاع هستند ! همیشه با خودم میگویم چه خوب میشد  این کارهای به اصطلاح فرهنگی را به اسم کار فرهنگی انجام ندهند و هر اسمی را که میخواهند بگذارند به جز کار فرهنگی!!
نمیخواهم اسم این مراکز را ببرم اما خودتان میبینید و خبر دارید از این مراکز ها !!
وزارت فرهنگ و ارشاد  که در راس این مراکز قرار دارد را خوب میشناسیم و کارهایش را دیده ایم و نتیجه اش را در جامعه حس کرده ایم ، وزارتی که نامش را به غیر از فرهنگ و ارشاد هر چیز دیگر میشود گذاشت !! از بودجه فرهنگی و به اسم کار فرهنگی فیلم هایی میسازند که  اساسا مبتذل است کتاب هایی را چاپ میکنند که ترویج بی بندو باری و ترویج فکرهای باطل است ، مسئولین این وزارت خانه که باید پخته ترین اظهارات را در موضوع فرهنگی داشته باشند افاضاتی میفرمایند که نمیدانیم گریه کنیم و یا بخندیم به این افاضات !! دین را که نمیفهمند هیچ ، سعی در تفسیر آن هم دارند و شده اند مفسر دین و اسلام ! صدا و سیما هم که یکی از اصلی ترین نقش ها را در فرهنگ سازی و فکر سازی در بین مردم دارد وظیفه ی خود را فراموش کرده است و هیچ معلوم نیست که چه کار میکند و به قول دوستان مشخص نیست با خودش چند چند است !!  در سیمای اسلامی  آرایش برای خانم ها  و البته کم کم هم برای اقایان ..!! روابط آزاد دختر و پسر در فیلم ها ، موسیقی های آنچنانی ، فیلم های بی محتوا و خالی از ارزش ها  و بعضا ضد دین فرهنگ شده است  و با آگاهی تمام میگویم  برخی از این برنامه ها و فیلم ها مستقیم با آموزه های دینی ما در تغایر است و یا غیر مستقیم در صدد نفی این آموزه ها قدم بر میدارد !!
دولت هم که اساسا فرهنگ و کار فرهنگی را کنار گذاشته است و فقط فقط به فکر نان و شکم مردم است !! افاضات آقایان دولتی در موضع فرهنگ مشخص میکند که فرهنگ چقدر مظلوم است در بین آقایان مسئول ! آنقدر در بین این بازی های سیاسی گم شده اند که اصالت خود را فراموش کرده اند ! یکی نیست به این آقا بگوید ما یک روحانی واقعی میخواهیم نه یک حقوقدان !! یک روحانی درست میتواند جامعه و فرهنگ را بسازد نه یک حقوقدان ! یک روحانی مقید میتواند اسلام و دین را در جامعه نهادینه کند نه یک حقوقدان !! یک روحانی میتواند امید را در جامعه زنده کند نه یک حقوقدان !!
 مجلس هم فکر میکند که با تصویب چند قانون میتواند کاری برای فرهنگ کند ، به قول آقایان این قانون های تصویب شده  کاغذ پاره ای بیش نیست ! دانشگاه که هیچ  کم کم دارد نابود میشود ، روز به روز به دانشگاه ها و دانشجویان سکولار اضافه میشود و آقایان ککشان هم نمیگزد ! کتاب ها و اساتید غرب زده نتیجه ای را میدهد که امروز شاهد آن هستیم !!
 اوضاع فرهنگ ما بهم ریختست متاسفانه در این سالها یعنی در زمان هاشمی و خاتمی  تیشه به ریشه فرهنگ ما زدند و کم کم فرهنگ را تغیر دادند وشکل دیگری از فرهنگ را درست کردند ! در زمان احمدی نژاد هم چنگی به دل نمیزد فرهنگ ! در این دولت ها ارزش ها و فرهنگ هایی که باید ترویج میشد کنار گذاشته شد و جایش را چیز هایی گرفت که بودن یا نبودنش فرقی ندارد !!  اکنون فرهنگ در بین مردم خلاصه شده است در نوع  پوشش که هرکه با پوشش کمتر باشد با فرهنگتر است هر که خوب تر صحبت کند با فرهنگ است هرکه پولدار است با فرهنگ است هرکه .. هرکه ....هرکه .......


+ دلمان خون است از این اوضاع فرهنگی کشور ....


خدا یا خودت خوب میدانی که میخواهم از هوای غیر تو خالی باشم و
پر باشم از هوای بهاری تو 
تا حدی که وقتی می ایستم در مقابل طوفان ها 
فقط هوای تو باشد که از من به دیگران برسد !!

+ باز نشر در
حرف تو


این جمله ی معروف را شنیده اید که اگر میخواهید شخصی را خراب کنید از او بد تعریف و دفاع کنید !!
در این مدت چند ماهه ی دولت روحانی  از این نوع تعریف کردن ها و دفاع ها کم ندیده ایم البته در دولت احمدی نژاد هم بود که ذکر میکنم !
در توافقات ژنو چنان سریع اوضاع را موفقیت آمیز نشان دادند و از عملکرد خود دفاع کردند که همه فکر کردند شاهکار کرده اند این آقایان !! به قول دوست مجازی اینقدر دارند روی حمایت رهبری مانور میدهند که گمانم اگر یک وقتی گند این توافقات درآید همه اش را گردن ایشان بیندازند !!.
خبرگزاری شفاف را که میدیدم به خبری بر خوردم با این عنوان " ظریف  نماز نمیخواند "!! عکسی را از سفر ظریف به قم گرفته بودند که بقیه در حال نماز و در سجده هستند و ظریف نشسته و نماز نمیخواند ! و گویا در جایی دیگر این عکس را گذاشته بودند و نوشته بودند ظریف نماز نمیخواند ! نویسنده ی این مطلب درخبرگزاری شفاف از موضع دفاع برخواسته بود و نوشته بود : این عکس را در قم گرفته اند و نماز ظریف در قم شکسته است و نماز دو رکعتی ظریف زودتر تمام شده است  !!!! حالا یکی نیست به این نویسنده بگوید آقا مجبور نیستید بی جهت دفاع کنید و  یا حداقل به این شکل دفاع کنید !! همه دوستان میدونند این اشخاص مسئول مثل ظریف و یا وزرای دیگه یا رئیس جمهور جزء کسانی حساب میشوند که دائم السفر هستند و در همه ی مسافرت ها باید نمازشان را کامل بخوانند نه شکسته در ضمن ظریف تنها سفر نکرده بود و هیئت همراه داشتند و چرا نماز آنها شکست نبوده !! و یا در همین بحث داغ نامه ی 
احمدی نژاد به روحانی برای مناظره ، آقای ترکان مصاحبه ای کرده بودند بسی خنده دار و آز آن دفاع ها و تعریف های خاص کرده بودند ! ایشان گفته بودند دولت از این حرکت استقبال میکند و احمدی نژاد در حد و اندازه ی روحانی نیست و همچنین گفته بودند مناظره به این شرط  که احمدی نژاد راست بگوید !!! آقای ترکان مجبورتان نکرده اند که چنین نطقی بفرمایید ، خودتان هم خوب میدانید در این رجال سیاسی هیچ کس توان رودررویی و مناظره با احمدی نژاد را ندارد ، بزرگ شما که هاشمی باشد چنین ریسکی را قبول نکرد که با احمدی نزاد مناظره کند ! در ضمن اصل موضوع و مناظره روی دروغ گویی و سیاه نمایی روحانی در گزارش ها و عملکردها  نسبت به دولت قبل است و اگر بنا باشد شرط راستگویی گذاشته شود این روحانیست که باید پایبند به این شرط باشد !! در دولت احمدی نژاد هم بودند کسانی که چنین دفاع هایی انجام دهند یادتان هست وقتی مشایی حرف هایی را میزد و مشخص بود که غلط و باطل است اما افرادی چون بقایی جوانفکر و یا خود احمدی  نژاد طوری تفسیر و دفاع میکردند که خود مشایی نمیتوانست چنین دفاعی از خودش  داشته باشد ! و همین دفاع ها و موضع گیری های غلط باعث شد عده ی زیادی نسبت به مشایی موضع مخالف بگیرند و از احمدی نژاد در برابر این دفاع های بی اساس انتقاد کنند { البته یکی از دلایل این بود } !!
از این نوع دفاع ها زیاد هستند که بخواهیم بنویسیم و نام ببریم اما به قول حاج آقا بس است دیگر .....


+ در این دوره توافقات ژنو غنی سازی 20 درصد تبدیل شد به 5 درصد حالا به نظر شما در مذاکرات شیش ماه بعد چه امتیازی خواهند داد آقایان !! به گمانم این آقایان کلید دار اصلا به فکر شیش ماه بعد نبودند !!
+ پس از توافقات ژنو نمایندگان پنج کشور که به نوعی دشمن ایران حساب میشوند خوشحال بودند !! دلیل این خوشحالی دشمن چیست ؟؟
+ آقای هاشمی جدیدا نطقی ایراد نموده بودند و دولت آقای احمدی نژاد را تشبیه کرده بودند به دوران هشت سال جنگ و ویرانی و دولت روحانی را به دولت بعد جنگ  یعنی دولت سازندگی  که همان دولت خودش  بود !! این هم از همان دفاع های بالا بود که عرض کردم خدمتتون !
+ همان آقایانی که در دولت خاتمی از دین و خدا و امامان و قرآن ایراد میگرفتند و مقالات تند علیه مقدسات مینوشتند حالا دوباره وارد دانشگاه ها شده اند !
+اولین پیامی که بعد از رای آوردن روحانی به من رسید این بود " شروع چهار سال دفاع مقدس گرامی باد " و الان میفهمم که واقعا دفاع مقدس شروع شده است در برابر این هجمه ها ، فقط کافیست چشمها را باز کرد و واقعیت ها را دید !!

انارستان : برای خالی نبودن عریضه اینجا رو هم ببینید.


++ آقایانی که میگویند غرب غنی سازی ایران را به رسمیت شمرده است این لینک را ببینند  و بگویید این صحبت اوباما یعنی چه ؟؟؟؟

در ژنو گام اول را برداشتیم و برای اولین بار در یک دهه گذشته رشد برنامه هسته‌ای آن‌ها را متوقف کنیم و در برخی بخش‌های مهم به عقب بازگردانیم!!

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/269131/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF

حالا هی آقایان بیایند و بگویند در مذاکرات پیروز شدیم !! و استناد کنند به نامه ی حضرت آقا !!!

اقایون اون چیزی که در بییانه نوشته شده و غرب ترجمه میکنه و دولت مردان غرب میگند با این چیزی که ظریف و روحانی میگن تفاوت داره !!!

حالا دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو ....
این روزها این داستان شده است بخشی از افکارم ...
روزی دو نفر با یکدیگر نزاع و دعوا داشتند و هر یک میگفت حق ما من است و دیگری باطل است ! قرار شد این دو در یک میز به مذاکره بنشینند  و با یکدیگر بحث کنند و ما بقی هم بنشینند و تماشا کنند تا حق و باطل مشخص شوند !! از آنجایی که اولی میدانست این افرادی که در حال تماشا هستند چیزی نمیفهمند از صحبت ها شروع کرد به بحث !!
اولی : قبول دارید ضرب فعل ماضی است ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید تضرب فعل مضارع است ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید فعل امر دلالت بر وجوب میکند ؟
دومی : بله قبول دارم
اولی : قبول دارید نهی در عبادات موجب فساد است ؟
دومی : بله قبول دارم
و به همین ترتیب اولی از دومی سوال پرسید و جواب های بله گرفت و مردمی هم که تماشا میکردند میدیدند هر چه اولی میگوید دومی بله میگوید و حرفش را تصدیق میکند ! اینجا بود که اولی از جا بلند شد و فریاد زد پس با این وجود ثابت شد که حق با من است و تو باطل هستی !! و مردم بلند شدند و شعار دادند که حق با اولیست !!!
حالا این حکایت شده است داستان ما و مذاکرات ژنو و توافقات آن !!

حضرت آقا : " دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید، در خور تقدیر و تشکر از هیأت مذاکرات هسته‌‌ای و دیگر دست‌اندر‌کاران است "
آنچه مرقوم داشته اید نه آنچه را که گفته بودیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+ آقایان فکر میکنید اگر اوضاع را خوب نشان دهید و طوری وانمود کنید که انگار شق القمر کرده اید ما هم گول میخوریم !!!
+ حضرت آقا آبان ماه فرمودند " به فضل اللهی در این مذاکرات ضرر نخواهیم کرد " و به نظرم فعلا ضرری نکرده ایم اما اگر بخواهند دولت مردان کوتاه بیایند ضرر خواهیم کرد !!
+ من با داس نیامده ام با کلید آمده ام !!!!
+آقای روحانی شما که مدعی هستید این دولت " دولت عقلانیت " و " دولت تدبیر و امید " است پس چرا به جای گزارش کار از دولت قبل انتقاد میکنید و در برخی از جاها هم سیاه نمایی !!! این کجایش عقلانیت است و کجایش تدبیر !!
+ به نظر شما این مجریان و کارشناسانی که با دکتر روحانی صحبت میکردند رو از کجا آورده بودند که اینقدر قربون صدقه ی روحانی میرفتند !!!!

.
.
.

"کفر متحرک" به اسلام می رسد ولی "اسلام راکد" به کفر می رسد!

"سلمان ها" در حالی که کافر بودند، حرکتشان آنها را به رسول رسانید ولی "زبیرها" در حالی که با رسول بودند، رکودشان آنها را به کفر کشاند....

تولدم مبارک

 


چشم در تاثیر زیبایی از ابرو كمتر است

مستی ابروی یار از گیسوی او كمتراستروز 12 دهم بود همه را به کوفه برده بودند !! کوفه فضای عجیبی داشت عده ای هلهله میکشیدند ، عده ای میخندیدند ، عده ای گریه میکردند ، عده ای هم زار میزدند !! پیرمردها محاسن خود را میکندند !! و یک طرف هم حضرت زینب با تمام هیبتش ایستاده بود ! شهر آشفته بود و هرکسی کاری میکرد ....
سر ابا عبدالله هم روی نیزه در کنار مردم و نگاه زینب به آن !!! یک طرف صورت را خاکستر گرفته بود و طرف دیگر را خون فقط یک خط میانی از صورت ابا عبدالله نمایان بود ! زنی بالای پشت بام بود که فریاد زد سر حسین کدام است ! گفتند آن که نیزه اش از همه بالاتر است ! حرامی سنگی برداشت و پرتاب کرد به سوی سر مبارک سید الشهدا و دیگر آن خط هم که نمایان بود دیگر پیدا نبود .....

گوش کن تا حرفهایم را بگویم بیشتر

گیسوان غرق خونت را ببویم بیشتر

در بیابان بودم و ترسیده بودم بارها

هر قدر از پشت سر از روبرویم بیشتر

هر قدر از دست تازیانه اش کردم فرار

آن سیاهی باز می آمد به سویم بیشتر

هر چه کمتر گریه کردم هر چه کمتر گم شدم

هی تبسم کرد و زد سیلی به رویم بیشتر

از همان لحظه که دیدم خیمه ها آتش گرفت

با همه قهرم ولیکن با عمویم بیشتر

من به خود گفتم میاید بچه ها گفتند نه

ریخت از عباس آنجا آبرویم بیشتر

من نمی دانم ولیکن عمه می داند چرا

چرک کرده زخم گوشم از گلویم بیشترخدایا صبر بده به این دلها
وگرنه داغ حسین میکشد ما را .....


أَلسَّلامُ عَلَى الْمُرَمَّلِ بِالدِّمآءِ،
أَلسَّلامُ عَلَى الْمَهْتُوکِ الْخِبآءِ
أَلسَّلامُ عَلَى الْجُیُوبِ الْمُضَرَّجاتِ
أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ
أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشالاتِ
أَلسَّلامُ عَـلَى الاَْبْدانِ السَّلیبَةِ
أَلسَّلامُ  عَلَى الشَّیْبِ الْخَضیبِ
أَلسَّلامُ عَلَى الْخَدِّ التَّریبِ
أَلسَّلامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْرُوعِ بِالْقَضیبِ


شبهه ای را مطرح میکرد که شهید میدان معرکه کفن نمیخواهد ! پس چرا میگویید امام حسین علیه السلام کفن نداشت و برایش کفن نیاوردند !!!
یا صاحب الزمان .....
شهید میدان معرکه در صورتی کفن نمیخواهد که لباس در تن داشته باشد و در این صورت نیاز به کفن ندارد !! اما امام حسین علیه السلام عریان بود .....
یا فاطمه الزهرا شرمنده ایم از این حرف ها .....در بین اصحاب امام حسین علیه السلام بدجور حر بن یزید ریاحی را دوست داریم .....

ابروی کبودم چه به ابروی تو رفته 

این موی پر از پنجه به گیسوی تو رفته

 این زلف شکن اندر شکنم شانه نخورده

این موی پریشان به خم موی تو رفته

هر چند که جا گوشه ویرانه گرفتم

عطر نفسم بر لب خوش بوی تو رفته

تنها نشده شکل تو دندان شکسته

این دنده پهلو به پهلوی تو رفته

با مادر خود فاطمه گفتم شب دیدار

بازوی ورم کرده به با زوی تو رفته

تا باز کنم پلک تو را باز بیفتد

چشمان تو بر دختر کم روی تو رفته

از پای همه قافله خلخا ل ربودند

از دست نگفتی که النگوی تو رفتهدر قبایل عرب مرسوم است که اگر شخصی از دنیا برود اطرافیان او برایش کفن هدیه میفرستند ! برادرانش ، همسایگانش ، اقوام ، و آشنایانش !!
نقل کرده اند که یکی از شیعیان امیر المومنین از دنیا رفت و برایش 70 کفن هدیه فرستادند !!
حالا خودتان وقایع کربلا و روز عاشورا را مرور کنید .....

اسمت که حسین باشد محرم به محرم از نگاه دیگران نمیتوانی فرار کنی !! جور دیگر نگاهت میکنند ! جور دیگر صدایت میکنند ! احترام خاصی برایت قائل اند !


محضر مبارک حضرت امام حسین بن علی از طرف شیعیان و مسلمانان :
شتابان خود را به کوفه برسان، مردم در انتظار قدوم شما هستند .نظری به فرد دیگری غیر از شما ندارند. آنچه می خواهند این است : هرچه زودتر ،  آری هرچه زودتر، هرچه زودتر خود را به کوفه برسانید ، خدا نگه دارت .
این نامه کوتاه را که از مردم نامرد کوفه خواندم مبهوت و حیران ماندم و با خود زمزمه میکردم که آیا میشود انسان اینقدر پست و فرومایه باشد ، آیا میشود مهمانی را فراخواند اما بعد از آمدن میهمان با او بد رفتاری کرد ! هجده هزار نامه برای امام حسین علیه السلام نوشتند که به کوفه بیاید اما تمامشان زیر حرفهایشان زدند خودشان با اختیار نامه نوشتند کسی آنها را مجبور نکرده بود! اما بعد از امدن امام هیچ کس او را همراهی نکرد حتی منکر نامه های خود شدند ! در تاریخ امده است هنگام ورود امام به شهر کوفه عده ای جلوی ورود امام را به شهر گرفتند و در بین آنها جوانی به امام گفت چرا به کوفه آمده ای ؟ امام فرمود خود شما نامه نوشته اید و مرا خوانده اید جوان گفت نه ما نامه ای ننوشتیم! امام دست کرد و از خورجین اسب نامه ای را بیرون آورد و به جوان فرمود : مگر این نامه تو نیست !! آن جوان دیگر حرفی نزد و سرش را پایین انداخت و از آن محل دور شد ، نقل کرده اند که دیگر کسی آن جوان را ندید!!
واقعه کربلا واقعه عجیبیست ،خیلی از آنهایی که به جنگ با امام آمده بودند روزه بودند ،حافظان قران بودند ،نذر کرده بودند برای شرکت در جنگ ،مهر و سجاده های نماز خود را هم همراه خود آورده بودند ،پیشانیهایشان از فرط سجده های مکرر پینه بسته بود ،اما با این حال در مقابل امام خود ایستادند و در مقابلش شمشیر علم کردند و با امام خود جنگ نمودند و در نهایت امام خود را به بدترین شکل ممکن به شهادت رساندند ،البته در بین آنها کسانی هم بودند که نمیدانستند که طرف مقابلشان پسر فاطمه است ! در کتابی میخواندم در لشکر دشمن فردی قوی هیکل بود که بسیار رجز خوانی میکرد و دعوت به مبارزه مینمود امام را که امام حسین علیه السلام به نبرد با او رفت و با یک حرکت شمشیرش رابه یک سو پرتاب کرد و با شمشیر زرهش را از هم شکافت و لبه شمشیر را زیر گلویش گرفت و چند لحظه به چشمانش خیره شد و از کشتنش دست برداشت و رفت ، یاران از امام سوال کردند چرا او را نکشتید ؟ امام فرمود : در چشمهایش محبت مادرمان فاطمه را دیدم ، این را که امام فرمود آن مرد قوی هیکل شنید و از اطرافیانش سوال کرد این مرد پسر فاطمه است ؟ به او گفتند آری پسر فاطمه است مرد بسیار ناراحت و پریشان شد بسیار بیتابی میکرد خودش را به این سو و آن سو میزد و از این که در برابر پسر فاطمه ایستاده است بسیار ناراحت ! اطرافیان که دیدند این مرد در لشکر غوغا به پا کرده است او را بردند و سر به نیست کردندکه نکند باعث تشویش لشگر شود .
دلیل اینکه این افراد در مقابل امام خود ایستادند را خود امام حسین علیه السلام بیان نمود و خطاب به لشکریان دشمن فرمود: دلیل اینکه شما در مقابل من ایستاده اید و حرف های من تاثیری بر شما ندارد این است که شکم هایتان پر شده است از لقمه های حرام !! و واقعا هم همین است لقمه حرام نمیگذارد حقایق را درک کرد لقمه حرام نمیگذارد مبدا میل آدمی تغیر کند البته میشود دلایل دیگری از جمله حدیث امام صادق علیه السلام را نیز بر آن زمیمه کرد که میفرماید : حب الدنیا راس کل خطیئه .
این مطالب را که مینویسم به خود هم میگویم نکند من هم مثل مردم کوفه باشم ، نکند من هم مثل آنها امامم را تنها گذارم ، نکند روزی در مقابل امامم بایستم ! کمی که با خود فکر میکنم میبینم من با مردم کوفه فرقی ندارم امام زمان خود را صدا میکنم برایش نامه مینویسم در قنوت نمازم دعای فرجش را میخوانم اما در عمل خلاف گفته هایش انجام میدهم دلش را خون میکنم . با خود دعا میکنم که در هنگام ظهور امام زمان زنده نباشم چون بعید نیست در مقابل امامم بایستم و انکارش کنم بعید نیست از کسانی باشم که در مقابلش شمشیر بکشم ....
سوالی که از همیشه از خود میپرسم :
در بین کدامین  لشگر هستی ،لشگر حق یا باطل ؟؟؟؟
این حدیث دلم را پر از آشوب میکند

یکی از افرادی که در کربلا در لشکر ابن زیاد حاضر بود محضر امام(علیه السلام)رسید و عرض کرد:ما در کربلا حاضر بودیم اماهیچ کاری نکردیم حتی سنگی هم نزدیم ! امام فرمود:خدا شما را لعنت کند که اگر نبودید دیگران آن کار را نمی کردند! شما باعث دلگرمی آنان شدید....

+ خدا هاشمی و مطهری و امثالهم را از ما نگیرد تا در این آشفته بازار مصادیقی برای مظلومیت حضرت آقا داشته باشیم !!!
+من سرهنگ نیستم " حقوقدانم" !!!! وقتی که روحانی که یک "روحانی " است این حرف را میزند دیگر نباید این انتظار را داشت که با دشمن و ظالم در یک میز ننشینند !!
+ آقای ظریف مدیون هستی اگر فیس بوکت را دقیقه به دقیقه به روز نکنی !!!
اقای ظریف واقعا روابط اجتماعی شما بالاست که خانم اشتون اینقدر پیشتان راحت است !!!! یاد دکتر جلیلی بخیر .....
+ آقایان کلید دارد یادتان است قول 100 را .....

.

.

صراط های مستقیم

حرفیست مزخرف !!!روز شمار فتنه را ورق میزنم 19 مهر 1388 سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم استان یزد میگوید : حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی مردم متعرض ، حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی به حساب آورند و به مردم اهانت کنند " . خاتمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم ، به حیثیت ها لطمه خورد ، انسان های بزرگی دستگیر شدند و تحت فشار قرار گرفتند و انسانهایی مورد هجمه ی همه جانبه قرار گرفتند .
این سخنان سید محمد خاتمی است که در دوران فتنه زده شده است و طوری صحبت کرده که انگار اصلن فتنه ای در کار نبوده و یا اتفاق خاصی رخ نداده است !!
این چند سطر کوتاه از خاتمی سوال های زیادی در ذهن ایجاد میکند که باید پاسخگو باشد !!!
حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی !!!!!
 آیا واقعا حرکت تبعیت نکردن از قانون و اعتراض نادرست و به آتش کشیدن شهر حرکت اصیل است و یا حرکتیست مدنی ؟؟؟
حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی !!!!
 آیا این حرکت به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود یا حرکتی در مقابل انقلاب اسلامی و به انحراف کشیدن انقلاب ؟
بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی !!!!
 آیا اینکه نظام و رهبری را متهم به تغلب میکنید اهانت نیست ؟ اما آنهایی که کوچه و خیابان را به آتش کشیده اند و میگوییم اغتشاش گر هستند اهانت است ؟
متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم!!!
 چه کسانی خسارت مادی و جانی دیدند ؟ به نظرتان باعث این خسارت ها چه کسانی هستند ؟؟
به حیثیت ها لطمه خورد !!!!
حیثیت چه کسانی ضربه خورد ؟؟؟؟ اینها اگر حیثیت سرشان میشد نظام را متهم نمیکردند !!
انسان های بزرگی دستگیر شدند !!!!
 بله انسان های بزرگی دستگیر شدند البته بزرگیشان در تخلف ها و بی قانونی بود نه در چیز دیگری !!!
این نوشته ی بالا و سوال ها را فرستاده بودیم برای چاپ در نشریه که این متن را در جواب نوشته هایم فرستاده بودند !!
وقایع سال 88 تمام شده است آنها را فراموش کنید و دیگر از این قبیل موضوعات ننویسید .
این جواب را که خواندم بهتم زد که مگر میشود فتنه ی 88 را که با پررویی تمام و با ادعای تغلب در کشور راه انداختند را فراموش کرد !! مگر میشود صحبت ها و عمل های سران فتنه همچون هاشمی میر حسین خاتمی و کروبی را فراموش کرد !! مگر میشود شهدایی را که در فتنه جان دادند را فراموش کرد !!
اگر فتنه را فراموش کنیم و از آن ننویسیم چطور میخواهیم جواب مادران شهدای فتنه را بدهیم ؟؟
حضرت آقا (حفظه الله):
یكى از برادرها به قضایاى سال88 و این حرفها اشاره كردند. من خواهش میكنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میكنید، مسئله ی اصلی و عمده  را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئلهى اصلى این است كه یك جماعتى در مقابل جریان قانونى كشور، به شكل غیر قانونى و به شكل غیر نجیبانه ایستادگى كردند و به كشور لطمه و ضربه وارد كردند؛ این را چرا فراموش میكنید؟ البته ممكن است در گوشه و كنار یك حادثهى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد كه انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یك نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این كاملاً امكانپذیر است؛ اما در این قضایا، مسئلهى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن كسانى كه فكر میكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجههى با تقلب، اردوكشى خیابانى كردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال كردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شكلى كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیكنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میكنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا براى كشور هزینه درست كردید؟ اگر خداى متعال به این ملت كمك نمیكرد، گروههاى مردم به جان هم مىافتادند، میدانید چه اتفاقى مىافتاد؟ مىبینید امروز در كشورهاى منطقه، آنجاهائى كه گروههاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مىافتد؟ كشور را لب یك چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت  بهخرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئلهى اصلى است؛ این را چرا فراموش میكنید؟ دربارهى حادثهى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است

آقای ظریف: دیدار طولانی من با جان کری و صحبت تلفنی روحانی با اوباما نابجا بود !!!
خوب شد جناب ظریف این دو اشتباه را پذیرفتند !! البته خیلی بیشتر از این دو کار ها نابجا بود ....
آقای ظریف : در شبکه آمریکایی abc news میگوید در  سایت خامنه ای دات آی آر نسخه انگلیسی افسانه هولوکاست را اشتباه ترجمه کرده اند !!!!
اقای ظریف خواهشا کمی بیانات حضرت آقا را مرور کنید تا از این گاف های ضایع ندهید !!!
 18 اسفند 90 حضرت آقا هولوکاست را افسانه  نامیدند
.......

+++ یه دوست
برادر خوبم "تقلب" صحیح استموضوع :
سیاسی , 

نشسته بود در مقابلش و با یک لحن تند و با حالتی عصبانی با او صحبت میکرد و مدام سرزنشش میکرد و طرف مقابل از شدت خجالت عرق کرده بود ، سرش را پایین انداخته بود و فقط گوش میکرد ، حرفهایش تمام شد و آن جوان از روی صندلی بلند شد و رفت ، بنده خدا از شدت خجالت نمیتوانست سرش را بالا بگیرد!!

آن جوان که رفت من از طرف مقابل سوال کردم چرا با این لحن تند با او صحبت میکردی ؟ سریع جواب داد امر به معروف و نهی از منکر میکردم!! گفتم خوب ، کار خوبی میکردی اما میتوانستی آرام تر و ومودبانه تر با او صحبت کنی با این حالت تو امر به معروف تاثیر کمتری دارد ! ناراحت شد و حرفم را قطع کرد و گفت خودم دیدم داشت با همکلاسی پسرش صحبت میکرد !! و بدتر از این مانتویی هم هست و چادر نمیپوشد !! حالا به من میگویی با لحن آرام او را امر به معروف و نهی از منکر کنم !! من با شنیدن دلایل امر به معروفش مبهوت ماندم و خیلی ناراحت شدم که چرا عده ای بدون سواد و علم دینی احکام دین و شرع را اجرا میکنند ، این فرد حتی معنای امر به معروف و نهی از منکر را نمیدانست و نفهمیده بود که حتما باید منکری صورت بگیرد تا ما امر به معروف کنیم یا معروفی ترک شود تا نهی از منکر کنیم و تعریف منکر و معروف حلال و حرام است یعنی حتما باید کار حرامی انجام شود تا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم و یا بالعکس ، حالا آن دختر چه کار حرامی را انجام داده بود ! آیا صرف صحبت کردن با همکلاسی پسر کار حرامیست ؟ و یا پوشیدن مانتو کار حرامی است ؟ چرا ما با ندانستن صحیح احکام دست به اجرای آنها میزنیم و دین و احکام آن را هرطور که دوست داریم اجرا میکنیم !حالا اگر آن دختر که خجالت کشید و تحقیر شد بفهمد که کارش حرام نبوده و مستحق این نوع برخورد نبوده چه حسی پیدا میکند ، برایش زدگی از دین و مذهبی ها پیش نمی اید ، نمیگوید به اسم دین و امر به معروف من را خجالت زده و تحقیر کردند در صورتی که هیچ کار حرامی انجام نداده بودم !! امر به معروف و نهی از منکر فقط اختصاص به واجبات و محرمات دارد حتی در امور مستحب و مکروه امر به معروف وارد نیست چه برسد به امور مباح ، و از شرایط اجرای امر به معروف و نهی از منکر این است که آن شخصی که میخواهد این فعل را انجام دهد امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد تا امر به منکر و نهی از معروف نکند . متاسفانه همین ماها هستیم که با این کج فهمی های دینی خود دین و مذهب را در بین مردم کمرنک کرده ایم ، همین ما هستیم که مردم را بدبین به کسانی کرده ایم که واقعا دین و احکامش را میفهمند و میشناسند و به معنای واقعی کلمه مذهبی هستند نه مثل امثال ما که به اصطلاح مذهبی هستیم ، ما هستیم که اشتباهاتی را که انجام میدهیم را با برچسپ دین می پوشانیم و به کار هایمان وجه شرعی و دینی میدهیم و دین را میکنیم سپری در مقابل اشتباهات خودمان ، بسیار دیده ام از این نوع برخوردها و بسیار هم دیده ام کسانی را که به دلیل همین اشتباهات نسبت به دین و مذهبی ها بدبین شده اند ، ایا میتوانیم با این اعمال خود پاسخگویشان باشیم !!

در طول تاریخ کم ضربه نخورده ایم از این افراد که دین را نمی فهمیدند و تفسیرش میکردند و مجریانش بودند!!نه آنقدر خوب هستیم که برای ماندنمان در این راه تلاش کنند

و نه آنقدر بد که عذرمان را بخواهند !!

سخت است سربار بودن برای تو آقا ....+ شروع سال تحصیلی حوزه مبارک همه ی ما باشد .....

روز اول که به استاد سپردند مرا

دیگران را هنر آموخت مرا مجنون کرد

الحمد الله که عمرمان باقی ماند و ششمین سال دنیای زیبای طلبگی را هم درک کردیم و خدا رو شکر میکنم که هنوز توفیق و لیاقت طلبگی رو از بنده سلب نکرده ! و بسیار خوشحالم که باز توفیق شاگردی اساتید واقعی را پیدا کرده ام ، در این حوزه ها میشود معنی واقعی استاد را فهمید !!

+ آرزوی جنگ کردن درست نیست اما خب باید یک جا ریشه ی کفر و ظلم چیده شود ! این روزها سخت منتظر محقق شدن جمله ی حاج احمد متوسلیان هستم که فرمود : ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد ، هر کس مرد این راه است بسم الله هر کس نیست خداحافظ .... سوریه یا ایران برایمان فرقی ندارد ، اسرائیل را نابود خواهیم کرد !

با توجه به اوضاع سیاسی جهان و همچنین بیانات حضرت آقا احتمال جنگ در سوریه قوت گرفته است و شروع جنگ در سوریه یعنی شروع جنگ  گفتمانها ، گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان غرب !!

+ بارها گفته ام که : و خداوند هاشمی را خلق کرد تا مصداقی برای طلحه و زبیر داشته باشیم در این آشفته بازار !!

+ ما با فتنه گران دلمان را صاف نخواهیم کرد هرکس که در زمان حال بخواهد باز از فتنه گران حمایت کند و یا اصلا ماجرا را فتنه نخواند از نگاه ما بیرون است و به حساب نمی آوریمش ، حالا هر که و در هر پستی هم که میخواهد باشد برایمان فرقی ندارد !!

+ یک چند روزی رفته بودیم اردوی جهادی که در آخر سخت حالمان گرفته شد !!!جوانی به خدمت امیر المومنین رسید و سوالی پرسید : میگفت در اتاق خانه سطل ماستی داشتم که رویش دست نخورده بود! برای چند دقیقه از اتاق خارج شدم و به جلوی در حیاط رفتم و وقتی به داخل اتاق برگشتم دیدم روی ماست به هم خورده است و دهان سگ خانمان هم ماستی شده است !! حالا حکمش چیست ماست نجس شده است ؟ امیر المومنین فرمود نه خیر ماست پاک است و استفاده کنید ! آن جوان به خودش گفت مگر میشود روی ماست به هم خورده و دهان سگ هم ماستی شده باشد و پاک باشد ؟ آن جوان ماست را بیرون ریخت و استفاده نکرد! همان جوان بعد از مدتی در حال چوپانی بود که گوسفندش اسیب دید و مجبور شد که ذبحش کند و در حالی که ذبحش میکرد و چاقو و دستش خونی بود صدایی از خرابه های انسو تر شنید و راهی خرابه شد ! با رسیدنش به خرابه دید که مردی را سر بریده اند و در حال جان دادن است ! در همین لحظه بود که عده ای از مردم به آنجا ریختند و دیدند دست آن جوان چاقو هست و دستانش خونی و مردی که سرش بریده شده است ! مردم ان جوان را گرفتند و به خدمت امیر المومنین بردن برای مجازات و داستان را تعریف کردند ! امام فرمود جوان بی گناه است و آزادش کنید ! امام به آن جوان فرمود یادت می آید داستان ماست و سگ را !؟

غرض از بیان این داستان این بود که فاصله ی بین حقیقت و غیر حقیقت بسیار کم و کوتاه است ، شاید فضا و اوضاع طوری نشان دهد که شما نسبت به یک موضوعی بد گمان شوید و نسبت به آن بد بین باشید و یا قضاوت منفی نسبت به آن داشته باشید اما حقیقت چیز دیگری باشد ! متاسفانه در اطراف خود می بینیم که چه راحت نسبت به اعمال و رفتار دیگران از پیش خود قضاوت میکنند و تهمت میزنند اما نمیدانند که حقیقت چیز دیگریست !
 چرا ما نمیخواهیم یاد بگیریم که نگاه و فکرمان در مورد دیگران و اعمالشان درست شود ، چراو یا غیبت میکنند ، به محض اینکه فعلی یا قولی از یک نفر صادر شد حمل به چیزی میکنیم که دلمان میخواهد و به خود نمیگوییم شاید من اشتباه فهمیدم !

+ و خداوند هاشمی را خلق کرد تا مصداقی برای طلحه و زبیر داشته باشیم در این آشفته بازار !!

+ قرار است برویم فیلم هیس دختر ها فریاد نمیزنند را هم بنگریم !!! از دست این رفقا ...

امام صادق علیه السلام :
اگر یكی از شما برادر ایمانی خود را شاد كرد، فكر نكند كه فقط او را شاد كرده، به خدا قسم ما را شاد كرده است، به خدا قسم این شادی را در دل رسول الله (ص) وارد كرده است»(اصول كافی، ج 2، ص 189)

این گل ناقابل تقدیم تو شاید که خوشحال شوی .....

 نمیدانم چرا این روزها دلم میخواهد در هوای گرم آنهم اواخر شب از خانه بیرون بزنم و در پیاده رو های نفس گیر شهر قدم بزنم تا برسم به همان پارکی که صندلی های چوبی دارد همان پارکی که سالها اواخر شب منتظر آمدنم بود ، همان پارکی که شاید دل خود را به رهگزر های هفت رنگش نباخته باشد ! اصلن اواخر شب را بیشتر دوست دارم ، در این ساعت های پایانی شب  آسمان ، خیابان ها درختان صندلی ها مغازه ها پیاده رو ها ستاره ها و همه و همه بیشتر حوصله دارند تا برایشان حرف بزنیم ، سرشان خلوت تر است ، کمتر نگاهشان به این سو و آنسو هست ! اصلن خودم دیده ام که گاهی اوقات درختان التماس میکنند تا کنارشان بشینیم و حرف بزنم و کمی هم سر به سرشان بزاریم تا که رنگ تعلق نگیرند از این جماعت نقاش !!

بعد که رسیدم به پارک راهم را کج کنم و بروم به سمت همان نیمکت چوبی که منتظرم بود ،بشینم و تکیه بدم ، پایم را روی پایم بندازم ، نفس عمیقی بکشم و شروع کنم برایشان از خودم بگویم ازدنیای طلبگیم ، ازسالهای پر از فرازو نشیب طلبگی ، از شیرین ترین دوران زندگیم!! میشنوم که درختان پارک پچ پچ میکنند! گمان میکنم تا الان گوش و چشمشان را نسپرده اند به حرف یک طلبه !! برایشان از دنیای واقعی آدمها بگویم که به چه چیزهایی دل خوش کرده اند ، چه چیزهایی برایشان آرزویند ، برایشان بگویم که دیگر آدمها دارند به سمت ناکجا آبد میروند ! برایشان کمی هم شعر بخوانم ، شعرهای  آنچنانی ....

من و پنجره و دیوار و یک سیگار یک ضبط کوچک و چند نوار و یک سیگار
سهم من از شب های بودنم هر دم تا صبح سحر بیدار و یک سیگار

بعد از چند سال برگشته ام به کنارشان دلم حسابی تنگ شده بود برای تک تک درختان پارک ، برایشان از خاطرات دوران طلبگی میگویم ! تمام خاطرات تلخ و شیرین این چند سال را تعریف میکنم ، از سختی های طلبگی میگویم ، از مشکلاتش میگویم ! میگویم برایشان که طلبگی بزرگترین نعمت خدا برای من بود ، میگویم طلبگیم را با هیچ چیز دنیایی معامله نمیکنم !! میگویم من از طلبگی و دنیایش چیزهایی را به دست آوردم که در هیج جای دنیا نمیتوانستم به دست بیاورم !

به ساعت نگاه میکنم چند ساعتی گذشته هوا خنک تر شده بلند میشوم و از پیش درختان میروم نگاه درختان به من دوخته شده و نگاه من به درختان ! با نگاهمان به یکدیگر التماس میکنیم که بمانیم !! قول میدهم که فردا هم بیایم و به ادامه ی حرف هایمان برسیم ....

+ محمد علی شاه کجاست که دوباره مجلس را به توپ ببندد !

دلمان خوش بود خیر سرمان این دوره مجلس اصولگرایی داریم ! حیف این نمایندگان است که توپ را هم اصرافشان کنیم !

+ وای به حال مجلسی که به ظریف و زنگنه رای اعتماد دهد !! البته مجلسی که سر تا پایش لابی باشد همین میشود دیگر ! لاریجانی هم که رئیسش باشد دیگر چیزی کم نمی ماند !

+ ندبیر و امید ! اعتدال ! وازه هایی بود که روحانی مدام تکرار میکرد ! اما نه از تدبیر خبری هست و نه از امید ! اعتدال هم جز برای رای جمع کردن نبود !

+ اقای هاشمی دولت و کابینه و مجلست  مبارکت باشد !!!

+++ ما همچون دیدبان خواهیم بود ، قوی تر از همیشه لحظه ای از مواضع و سخنان حق کوتاه نخواهیم آمد ! آقای روحانی بدانید هر جا بخواهید وارد خطوط قرمز شوید سخت مقابلتان می ایستیم !!

+هر که تشویش سر زلف پریشان تو دید

تا ابد از دل او فکر پریشان ننشست

 
موضوع :
اجتماعی , سیاسی , دل نوشته , 

+ قرینه ها بر این است که شب قدر شب 23 باشد ! در این شب ها و روزهای قدر فراموشتان نشوم !

روزهای قدر هم کمتر از شب های قدر نیست ! روزها را هم از دست ندهید !

+ شنیده بودیم بعضی ها به پهنای صورت اشک میریزند اما ندیده بودیم ! وقتی مینشینی پای روضه ی حضرت استاد آنوقت معنی روضه و اشک را میفهمی ! انوقت میفهمی و میبینی که به پهنای صورت اشک ریختن یعنی چه !

خدا نکند که حضرت استاد بخواهد از سقیفه بگوید ، بخواهد از مدینه و کوچه هایش بگوید !

+ نمیدانم صدا و سیما در ماه مبارک رمضان چه میخواهد به مردم بفهماند با این فیلم های مسخره اش !

30 شب پای تلوزیون وقت میگذاریم که چه چیزی را بفهمیم !!

+ فعلا حال بیشتر از این نوشتن را نداریم ......
موضوع :
مذهبی , دل نوشته , 

همه ی حاصل عمر پدر شده بود یک یوسف ، یوسفی که به دلیل پاکیش به قعر چاه رفت !! پدر از حال یوسف خود چه خبر دارد ، او چه میداند در دیار مصر پادشاهان جنایتکار با قلدری تمام برمسند پادشاهی نشسته اند و خوبان و مه رویان پاک طینت در درون زندان به سر میبرند !!

یعقوب لحظه به لحظه در آرزوی رسیدن به یوسف است و بیقرار بیقرار در فراقش زتدگی میکند ، پدر چه میداند در دیار مصر ، خانم ها در هوس رسیدن به یوسف هستند !!

پدر چه میداند که سرنوشت مردم مصر را هوس خانم های آلوده کاخ نشین رقم میزند !! او چه میداند هوس این خانم ها چه به سر یوسفش می آورد !!

پدر چه میداند یوسف زیبایش از همان افرادی ست که خانم های آلوده ی کاخ نشین و شوهران بی غیرت و بی ایمانشان او را تنها به جرم پاکدامنی و بی گناهی به زندان انداخته اند !!

پدر چه میداند در دیار مصر بیگناهی گناه است ! او نمیداند در مصر عشق یک طرفه است و اگر معشوق به عشوه های عاشق پاسخ ندهد گناه کار تلقی میشود !! او که نمیداند در مصر معشوق هیچ حقی ندارد!

اما پدر این را خوب میداند که فرزندش بی گناه به زندان رفتن را به زندگی در کاخ های آلوده به هوس های شیطانی و زندگی در کنار زنهای آلوده و مردهای زن پرست ترجیح میدهد !!

ای یعقوب من درست است که یوسفت نیستیم اما میشود نگرانمان باشی ، میشود که برای روبه راه شدنمان دعا کنی ، میشود که برای رسیدن به خودت نگاهمان کنی !

یعقوب من اینجا هم شبیه مصر و کاخ زلیخا شده است ! اصلن اینجا از مصر و کاخ زلیخا هم بدتر است !

+ قابل توجه آقایان کلید دار : اعتدال از پسترین رذائل است !!

+ دوستان درست است فضا فضای مجازیست اما کلمات و حرف هایمان حقیقی و واقعیست ! مراقب باشیم چه میگوییم و چه میشنویم و چه جواب میدهیم ! نکند همین فضای مجازی باعث سر خوردنمان به فضای حقیقی جهنم شود !!

+ شهد شیرین لبت بر لب انگور نشست
فصل انگور نجف شد ، بطلب آقا جان !!
موضوع :
اجتماعی , دل نوشته , 

 

همیشه و در همه حال احتیاج به نگاه و نظر خدا و اهل بیت دارم اما این روزها خیلی بیشتر نیازمند هستم !!

خیلی از اوقات دیگر عقل راه به جایی نمیبرد ! مشورت هم كمك نمیكند ! هر چه قدر هم كه فكر میكنی فایده ندارد !!

اینجا ها باید فقط خدا و اهل بیتش كمك كند  ....

واقعا اگر راهنمایی خدا نباشد اصلا نمیشود تصمیم درست گرفت !!

التماس دعای مخصوص

زیاد دعام كنید
موضوع :
دل نوشته , 

مدت طولانی بود که قصد داشتم مطلبی را من باب ظهور و نزدیک بودن ظهور آقا امام زمان بنویسم اما فضا مناسب نبود و همچنین اینکه شاید اعتراضات زیادی به مطلب بشود !! اما خوب لازم است که این مطالب را بشنوید و بدانید که من باب ظهور آقا امام زمان نظرات مختلفی وجود دارد !!
آخر الزمان از زمان پیامبر اکرم آغاز شده است که زمان و مدت معلومی ندارد اما نشانه هایی برای آن شمرده اند که این نشانه ها در کتب معتبر آمده است که برخی از این نشانه ها قطعی است و برخی هم نیست که بعضی از این نشانه ها اکنون محقق شده است اما موضوع بحث بنده توضیح این نشانه ها نیست !! بحث بنده انقلاب اسلامی و ظهور است که با انقلاب اسلامی بحث جدیدی در ظهور رخ داده است و میشود گفت یکی از مهمترین عامل ظهور امام زمان رخ داده است !
در ادامه نظرات و صحبت هایی از علما نوشته میشود من باب ظهور و انقلاب اسلامی که با دقت مطالعه کنید
 حضرت علامه حسن زاده در نزدیک بودن ظهور میفرماید که :
 پروردگار متعال قواعد عالم ملکوت را نظیر و شبیه قواعد عالم ملک قرار داده و عالم تکوین را منطبق با عالم تشریع خلق کرده تا بشر با پی بردن به اسرار و قواعد عالم ملک و تکوین، پی به اسرار ملکوت و تشریع ببرد و از این هماهنگی و شباهت حکمتهایی استفاده کند، یکی از این قواعد مسلم و عمومی طبیعت، تدریجی بودن تحولات میباشد؛ فی المثل حرکت وضعی زمین و در پی آن طلوع و غروب خورشید یک فرایند تدریجی است اگر خورشید به یک باره در آسمان زندگی مادی و طبیعی طلوع یا غروب کند در روند حیات اختلال ایجاد میشود و هیچ موجود زنده ای قادر به تطبیق خود با تغییر وضعیت نور در میدان حیات نخواهد بود و نظم زندگی به هم میریزد خورشید باید به تدریج غروب و طلوع کند تا موجوداتِ تحت تاثیر خورشید بتوانند خود را با تغییرِ رخ داده تطبیق کرده و حیات به چرخه ی نظم خود ادامه دهد . نظیر همین اتفاق نیز در حیات معنوی و ملکوتی بشر، در حال اتفاق افتاده است امام معصوم، خورشید آسمان حیات معنوی بشر است و طلوع و غروب ایشان در صحنه حیات بشر تابع قواعدی شبیه قواعد طبیعی خورشید است اگر مقوله غیبت و ظهور حضرت ( که به مثابه طلوع و غروب خورشید است) بطور دفعی و بدون هیچ زمینه ای واقع شود، مسلما جوامع بشری تاب این تحول شدید را نخواهد داشت ، بدین علت حکمت الهی مقتضی تدریجی بودن این اتفاق عظیم است؛ با بررسی تاریخ حیات با برکت حضرت در میابیم که این اتفاق (تدریجی بودن) درمورد غیبت حضرت واقع شده است غیر از اینکه حیات سه امام همام قبل از امام عصر(عج) تقریبا به حالت غیبت بوده و نوعی تمرین برای شیعیان برای زندگی مومنانه بدون ارتباط فیزیکی با امام بود . غیبت حضرت به دو مرحله غیبت صغری و کبری تقسیم میشود، مرحله غیبت صغری به مثابه آماده کردن مردم برای غیبت اصلی و طولانی حضرت بوده است همین حکمت در دوران ظهور حضرت هم رعایت خواهد شد؛ بشری که در طول صد ها سال در دل ظلمت زندگیِ بدون حاکمیت فرهنگ توحیدی ولایی نشو و نما پیدا کرده، ظرفیت تحمل ناگهانی نور وجودی که به تعبیر قرآن زمین را اشراق میکند "اشرقت الارض بنور ربها..." را ندارد؛ لذا باید واسطه در این بین وجود داشته باشد؛ بدین معنا که مجالی برای تجلی نور ایشان در وسعت های محدود بوجود آید، که مردم بتوانند خود را برای حضور آن مقام رفیع آماده کنند . قرائن و شواهد نشان میدهد انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران "ظهور صغرای حضرت بقیه الله الاعظم" و بین الطلوعین حکومت جهانی امام زمان ارواحنا فداه میباشد مثلا این مراسمات عبادی و معنوی را ببینید؛ روزی در همین شهر قم، اگر چند طلبه بصورت انفرادی و با هزینه شخصی چند روزی اعتکاف میکردند، میگفتیم الحمد الله معنویت در حوزه پیشرفت کرده ولی اکنون میبینیم چند هفته قبل از ایام اعتکاف شاهد جوانانی هستیم که چندین شبانه روز و در سخت ترین شرایط و با کم ترین امکانات در مساجد و حرمها معتکف میشوند و عمده هدف خود را خود سازی برای آمادگی ظهور اعلام میکنند ، مگر در ایام رژیم گذشته عموم مردم از معارف اهل بیت و ادعیه ایشان اینقدر اطلاع داشتند!؟ در روز عرفه در غیر صحرای عرفه شاید خواصی پیدا میشدند که دعای عرفه سید الشهدا را با آن مضامین بلند و عرشی را قرائت میکردند؛ اما اکنون چه؟ از ظهر تا عصر عرفه، مساجد ، حرمها و خیابانهای اطراف و رسانه ها بسیج میشوند تا میلیونها انسان اعم از نوجوان و جوان و پیر و زن و مرد و عامی و عالم در کنار هم نشسته و با ناله و تضرع، این دعای به این حجم را قرائت میکنند! اینها فرج امام زمان نیست، پس چیست؟ زمانی بر این ملت گذشت که حتی در میان خواص کمتر کسی پیدا میشد که بتواند قرآن را از روی مصحف، به درستی قرائت کند؛ تا چه رسد به درک معانی و معارف قرآن. اما اکنون میبینیم که درسراسر کشور دهها هزار حافظ و قاری قرآن تربیت شده اند که بدنبال درک حقائق قرآن و عمل به آنها هستند آیا اینها جلوه های ظهور نیست؟ نماز جمعه ها، راهپیمایی ها، جهادها و شهادت ها، احیاء مهدیه ها و جمکران، اقبال مردم به دعای ندبه و... همه و همه نشان از یک خیزش عظیم و تحولی بی سابقه در تاریخ تشیع و همه جلوه هایی از ظهور صغری است ، انقلاب اسلامی ایران، ظهور برنامه ای، شخصیتی و حقوقی حضرت مهدی موعود(عج) بوده و ظهور جهانی و اصلی حضرت، ظهور شخصی و حقیقی ایشان میباشد؛ هر کس هر کاری میخواهد در دوران ظهور انجام دهد الان شروع کند چون وقتش فرا رسیده و زمینه اش از هر جهت آماده است .
این بیانات حضرت علامه حسن زاده بود و به نظرم بسیار جالب و پخته بود ! نظریه ی ظهور صغری و تدریجی بودن امور بحث بسیار دقیقی است . 
حضرت آیت الله بهجت هم فرمودند که :
امام زمان امام خمینی را فرستاد تا زمینه ساز ظهورش شود !
این جمله از آیت الله بهجت میتواند نقطه ی امیدی برای ما باشد چون آیت الله بهجت هیچ موقع بدون علم به یک نکته از آن صحبت نمیکرد .
حتما خاطره ی همسر شهید اندرزگو راشنیده اید که همسر ایشان تعریف میکردند :
چند ماه قبل از شهادتش در خانه نشسته بودیم سید علی یك ذغال گداخته را از روی قلیان برداشت و كف دستش گرفت من شگفت زده پرسیدم سید دستت نمی سوزد؟ سید لبخندی زد و گفت: این كه هیچ ، بدن من به آتش جهنم هم حرام است بعد سید علی گفت بزودی پهلوی می رود و انقلاب پیروز خواهد شد دو سال بعد از پیروزی شخصی رئیس جمهور خواهد شد كه نامش «سید علی» است از آنروز به بعد منتظر ظهور حضرت ولی عصر عج باشید بعد گفت دینداری در آن دوران مثل نگه داشتن این ذغال گداخته در دست است همسرشهید گفت من پرسیدم: سیدعلی منظورتان این است كه خودتان رئیس جمهور می شوید؟ سید پاسخ داد خیر، من آن روز نیستم !!
حاج آقا دانشمند نیز تعریف میکردند که :
با یکی از محافظ های آقا در حرم امام رضا روبروی ضریح، دو به دو با هم بودیم
گفتم از آقا چه خبر ؟
میگفت ما روزهای دوشنبه، (این را میگفت و گریه میکرد) می رویم سرکشی میکنیم به خانواده شهدا. آقا می فرمودند به خانواده شهدا نگویید که ما می آییم که به زحمت نیافتند. یک ربع قبل آقا در ماشین هستند ما درب میزنیم و میگوییم آقا می خواهند تشریف بیاورند منزل و یک سلام و علیکی با مادر و پدر شهید نمایند.
یکبار رفتیم در خانه دو شهید، من خودم رفتم دیدم در باز است و آب و جارو کرده اند. در زدم؛ مادر شهید آمدند دم در و گفتند:آقا کو؟!
گفتم :کدام آقا؟
گفت :مقام معظم رهبری کجاست؟
گفتم :شما از کجا می دانید؟
شروع کرد به گریه کردن! گفت دیشب خواب بچه هام را دیدم؛ بچه ها آمدند گفتند خوش بحالت! فردا سید علی می خواهد بیاید خانه تان!
به اینجا که رسید، مقام معظم رهبری هم رسیدند به در خانه.
بعد مادر شهید گفت من خواب دیدم که امام هم تشریف آوردند و گفتند فردا آقا سید علی آقا می خواهند بیایند؛ ما هم تبریک می گوییم و یک مطلبی هم امام فرمودند و پیغام دادند که من به شما بگویم!
مقام معظم رهبری فرمودند چه پیغامی؟
مادر شهید گفتند: امام فرمودند سلام ما را به آقا سید علی آقا برسانید و به ایشان بگویید اینقدر از خدا طلب مرگ نکن! فرج نزدیک است انشاءالله
++ این خاطرها درست است که نمیتواند دلیل محکمی باشد اما دانستنش خالی از لطف نیست !! در بحث نزدیک بودن ظهور از علماء مباحث مختلفی نقل شده است و همچنین نشانه هایی که در کتب آمده است تقریبا اتفاق افتاده است اما در کل نمیشود با این ها بر این موضوع احتجاج کرد اما به نظرم نظر علامه حسن زاده بسیار قوی و مستدل است !! و همچنین صحبت آیت الله بهجت من باب تقوا ی ایشان!!

+ جریان انحرافی من باب ظهور بحثی را مطرح میکند به اسم تحسس که تقریبا یک چیزی شبیه نظر علامه حسن زاده است !!
بروید فرقش را دراورید ( این هم تکلیف شب شما )

++ آقای احمدی نژاد هنوز دوست دارمت ، این را هم میدانم که در خیلی از موارد حق با شما بود نه مخالفین شما !!
موضوع :
مهدویت , مذهبی , 

من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند
به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند
ازشما خواستن عشق است ضرر خواهدکرد
هرکه دروقت گدایی به رقم فکر کند
بهتراین است که زائر اگر آمد به حرم
دوقدم عشق بورزد سه قدم فکر کند
به کف صحن به گنبد به غم گوهرشاد
زیر این قبه به هستی به عدم فکر کند
به دو گلدسته دوتا ساق به دوش گنبد
به رواقی که شده پیش تو خم فکر کند
به چرا سال گذشته دو سه بار و امسال-
فقط این بار به این قسمت کم فکر کند
به خودش نه به کسانی که به یادش آمد
چون که در آینه کاری حرم فکر کند
موقع دست به سینه شدن و عرض سلام
کربلایی شده هرکس به علم فکر کند
چون که از باب جواد تو کسی داخل شد
خنده داراست که دیگر به قسم فکر کند
دیر وقتی ست که تا درحرمت دم بدهد
جای دم حضرت عیسی به دو دم فکر کند
بهترین نوع زیارت شده اینکه امشب
هم کسی گریه کند پبش تو هم فکر کند ...

آقای خوب من ، نزدیک تولدت که میشود دلم آشوب میشود ، دلم بی تاب و بیقرار میشود ، دل نگران این میشوم که چطور خود را آماده ی آمدنت کنم ! در این روزها اطرافیانم طور دیگر به من نگاه میکنند ، طور دیگر تولدت را به من تبریک میگویند ، اصلا خیلی هوایم را دارند ! آقای خوب من هرچه هم که باشد مرا به اسم تو میشناسند ، همه میگویند حسین سرباز امام
زمان است ، این را که میشنوم عرق شرم بر پیشانیم مینشیند ، آقای خوب من خودت که میدانی سربازی تو لیاقت میخواهد ، آقای خوب من خودت که میدانی من سرباز تو نیستم اما سربار تو هستم ! اما چه کنم که اطرافیانم این را نمیفهمند ، آقای خوب من خودت میدانی که نمیخواهم از تو برای خودم آبرو بخرم اما این از کرامت توست که آبرویم میدهی !


+++ یه چند روزی داریم میریم اردو ی جهادی حلالمون کنید و دعا کنید بتونیم تاثیر گزار باشیم اول برا خودمون و بعد برا مردم !!


باید یادم باشد این بار که از جلوی دفتر برخی از مراجع که عبور کردم داخل بروم و پیام شهید ایت الله دستغیب را برایشان بخوانم !! و کمی هم برایشان از آقا بگویم !!
باز هم باید یادم باشد که این پیام را به تعداد مسئولین نظام چاپ کنم و برای تک تکشان پست کنم !!
این پیام را به شیخ حسن روحانی هم فرستادیم ! باشد که کمی تاثیر گزار باشد ....
+ دیگر حال بیشتر نوشتن نیست پیام را دریابید !!

پیام شهید ایت الله دستغیب :

کیست که این ناله مرا به گوش عمامه [به] سر های ایران برساند، هر کسی می‌خواهی باش ! خودت را مجتهد می‌دانی، مقدمات خوان می‌دانی، نمی‌دانم، هر چه خودتان می‌دانید بر تو واجب است امروز تبعیت از یک نفر ، تو حق نداری درمقابل رهبر حرفی بزنی ، تماما باید تبعیت کنند...

هر عمامه سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد ، لعنت خدا برش باد  تمام عمامه سرها همه باید مطیع ، همه باید مطیع یک رهبر ، امام یکی نائب امام هم یکی ، دیگری هیچ تقدم ندارد همه باید فرمان ببرند ، همه باید اطاعت بکنند  یک نفر میزان است  تعدد غلط است.
حتی مکرر گفته‌ام ، حسن و حسین یکی شان امام بود ، حسن امام ، حسین ماموم ، هیچ وقت حسین تا حسن بود در عرض نبود ،  تابع  تابع، هر چه بهش می‌گفتند ، می‌گفت هرچه حسن بفرماید ، دو تا امام نمی شود ، دو تا نائب امام هم غلط است ، دو تا رهبر غلط است  رهبری یکی و آن هم معین است.
مواظب باشید گرگ ها شما را از رهبر الهی جدا نکنند ، شما را گروه گروه نکنند ، شما را طعمه خودشان قرار ندهند  وسیله پیشرفت دشمن نشوید. شما الان در جبهه جنگید ، در جبهه جنگ دینی هستید.
وای به امتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد ، هلاک است ، هلاک است ، طعمه دشمن است.
خدایا به رهبر عظیم الشان ما طول عمر عنایت فرما! حیات او را متصل فرما به ظهور مهدی عالم محمد(ع)! امیدوارم تمام دشمنان آرزو به گور ببرند ، نیست ونابود گردند!نمیدانم با چه رویی میخواهند کشور را اداره کنند همین هایی که نعره میزدند درسال 88 و نظام را متهم به تقلب میکردند و از چند ماه قبل هم اراجیفی به اسم انتخابات آزاد مطرح میکردند حالا از همین نظام و حکومت مقبولیت گرفته اند ! برایم جای سوال است که چرا اکنون دم از تقلب نمیزنند ؟ اگر نظام چهار سال پیش تقلب کرد حالا هم میتواند تقلب کند ! حالا چرا این حرف ها را تکرار نمیکنند ! چهار سال نظام و دولت را به دروغگویی متهم کردند اما حالا خودشان با سیاه نمایی کامل و دروغگویی محض رای جمع کردند ! چهار سال نظام و دولت را به بی قانونی متهم کردند اما خودشان علنی از کسانی حمایت کردند که سنبل مخالفت از قانون بودند ! همین ها در این مدت بیشترین تخلف از قانون را داشتند !

نمیدانم با چه رویی میخواهند چشم در چشم رهبری بیندازند که خون به دلش کردند ! متهم به بی عدالتی کردند و هزاران انگ دیگر ! اما حالا همین ها میخواهند حکم تنفیض را از رهبر انقلاب بگیرند ! اینها همه نشان دهنده ی این است که چقدر این افراد بی حیا و قبیح هستند اما در مقابل رهبر انقلاب چقدر بزرگوار و با متانت ! اصلا مرام رهبری و نظام این نیست که مثل خودشان برخورد کنند و گرنه میشود به راحتی حقشان را کف دستشان گذاشت !!

خوب فهمیدیم که دعوای اقایان فتنه گر همچون خاتمی ، هاشمی ، میر حسین ، موسوی خوئینی ها ، موسوی اردبیلی و یا هم کاسه هایشان بر سر حق مردم و تقلب یا دروغگویی دولت نبود !! دعوا و این همه حرص و طمع بر سرولایت فقیه و گفتمان انقلاب بود!! دعوا بر سر اصول بود
، دعوا بر سر ارمانهای انقلاب بود !!

ما بسیجیان قوی تر از همیشه در وسط میدان هستیم و مبارزه میکنیم با کسانی که میخواهند در مقابل گفتمان انقلاب و رهبری قد علم کنند ! لحظه ای فکر نکنید کنار میکشیم و سکوت میکنیم ، مطمئن باشید قویتر و مصمم تراز قبل به راهمان ادامه میدهیم و در این راه لحظه ای عقب نخواهیم کشید ! ما فرزندان این انقلاب هستیم و نخواهیم گذاشت ذره ای در انقلاب انحراف ایجاد شود ! نخواهیم گذاشت این فتنه گران خون به دل رهبر و مردم کنند !

شکست یا پیروزی برای ما معنا ندارد ما به وظیفه ی شرعی خود عمل کردیم و خوشحالیم که در این امتحان الهی سربلند بیرون آمدیم اما وای به حال کسانی که با انتخاب اشتباه خود باعث شدند اسلام و یا انقلاب ضربه بخورد ! نمیدانم این افراد چطور به حجت شرعی رسیدند که به این شخص رای دادند !؟ این را هم نمیدانم کسانی که میتوانستند با اعلام موضع از این اتفاق تلخ جلوگیری کنند چطور میتوانند در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند ! چطور میتوانند در چشمان رهبر نگاه کنند !


+ حضرت آقا شرمنده ایم ...
+ در جامعه ای که مردمانش نان و شکم را از دین و فرهنگ با اهمیت تر میدانند نمیشود انتظاری غیر از انتخاب روحانی داشت !
+ در جامعه ای که بزرگان دین و سیاستش از ترس مردم و منافع شخصی نتوانند موضع گیری کنند دیگر جامعه نیست و بزرگانش دیگر بزرگ نیستند و به نظر خیلی کوچک هستند !!
+ حضرت استاد علامه مصباح حفظه الله پیروز واقعی انتخابات شما هستید ، خدا حفظتان کند .
+ آقای روحانی خوب خودت را عروسکی دست این افراد قرار دادی !! صدای زمین خوردنت را میشنوم !!
+ ولایتی بعد از 34 سال خوب بی بصیرتی و جهالت خود را نشان دادی !!
+ اقای هاشمی خاتمی روحانی در مقابلتان همچون کوه می ایستیم !!

 بیانات حضرت آقا را در دیدار مردم قم 19 دی 91 را حتما مطالعه کنید تا بفهمید ما بسیجی ها چقدر کوتاهی کردیم در رساندن سخنان حضرت آقا به مردم و خودمان !! اگر روزی هزار بار هم بمیریم باز کم است !!

کلیک کنید : آفتاب پرست ها به بهشت نمیروند ....


با توپ پر و تیغ برنده آمده اند !
تمام نیرو و زور خود را زده اند و یک حسن روحانی را از میان خود به میدان فرستاده اند ، حسن روحانی ای را که خودشان هم خیلی قبولش ندارند اما چه کنند نه نیروی دیگری دارند و نه آبرویی بین مردم !! این بار هم همانند سال 88 تمام نیروی خود را جمع کرده اند که کار را یکسره کنند ، میخواهند اسلام را همانطور که میخواهند تفسیر کنند ! میخواهند امام و انقلاب را آنطور که باب میلشان است تعبیر کنند ! رک و بی تعارف بگویم میخواهند ولایت فقیه و به خصوص شخص رهبری نباشد ! حضرت آیت الله می فرمود هاشمی با ولی فقیه مشکل دارد هاشمی میخواهد سید علی نباشد !!
 یادم است در وقایع قبل 88 بود که فائزه هاشمی گفت : خاتمی بی عرضه بود که نتوانست در مدت 8 سال کار را یکسره کند ! میر حسین را فرستادند که این کار را بکند اما نشد ! فتنه بر پا کردند اما با تیزهوشی نظام و رهبری با شکست روبه رو شد ! این دوره هم خود سنبل مخالفت با رهبری یعنی هاشمی وارد عرصه شد که با درایت و اقتدار شورای نگهبان و خلق اولین حماسه ی سیاسی رد صلاحیت شد ! عارف را هم با زور و فشار فراوان وادار به انصراف کردند تا میدان خالی شود برای مقاصد شومشان و بعد یکی یکی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند ! سید حسن خمینی ، سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی کسانی  بودند که رسما حمایت کردند ! این افراد که خودشان چندین بار از مردم غیور ایران نه شنیده اند حالا میخواهند با حمایت از یک شخص باعث پیروزی شوند !! واقعا خنده دار است !!
 هرچه در توان داشتند رو کرده اند تا بتوانند دوباره خون به دل رهبری و گفتمان انقلاب کنند ! گوششان به حرف های دشمن است ماه ها قبل بود که دشمنان میگفتند اگر روحانی میخواهد در انتخابات پیروز شود باید بحث هسته ای را بکوبد و حالا میبینیم که روحانی مدام تکرار میکند : چرخیدن بحث هسته ای به قیمت نچرخیدن کارخانه ها نچرخیدن اقتصاد !! حرف هایی که زره ای بود تعقل نمیدهد ، حرف هایی که در ظاهر خوب هستند اما در باطن مزخرف !! حضرت آقا بار ها فرمودند نامزدها سیاه نمایی نکنند اوضاع را سیاه و نا امید نشان ندهند اما گویا این افراد کر هستند که مدام از نا امیدی و بدبختی صحبت میکنند و خود را منجی تلقی میکنند !!
به سخنان و حرف های این ها که نگاه میکنم میبینم که با چه حرص و طمع فراوانی وارد شده اند و راه را ادامه میدهند ، اما نمیدانند که مردم خوب میفهمند ، خوب بین حق و باطل تمیز قائل میشوند ، خوب میفهمند که چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ ، خوب میدانند که چه کسی حرف های سالم میزند و چه کسی حرف های ناسالم !! خوب میدانند که چه کسی در خط رهبری است و چه کسی فقط ادعای در خط رهبری بودن را میکند ! مردم در 24 خرداد یک بار دیگر به این افراد نه خواهند گفت و سیلی محکمی به دشمنان خواهند زد !!


+ همه دست به دست هم دانده اند تا جلیلی پیروز نشود ! تخریب میکنند ، تهمت میزنند ....
+ اصولگراها اشتباهی را که سال 76 مرتکب شدند دارند دوباره تکرار میکنند !!
+ ولایتی اگر تا امشب کنار نکشد دیگر در بین ما جایگاهی ندارد !! و تمام زحمات گذشته ی خود را نابود خواهد کرد !!
+ نگاهتان به کف خیابان ها به تجمع ها و رقص های دختر و پسر های حامی روحانی نباشد و توهم بر ندارد شما را که چه شور و نشاط و چه طرفدارانی !! از کف خیابان ها و این صف کشی های خیابانی چیزی در نمی آید !! رای های اصلی در خانه ها نشسته اند و منتظر 24 خرداد و خلق حماسه ی سیاسی!!
+ شکست یا پیروزی برای ما معنا ندارد ! همین که توانستیم گفتمان انقلاب را راه بیاندازیم برای ما یک پیروزی بزرگ است !!
+ کار برای رضای خدا شکست یا پیروزی ندارد در هردو صورت پیروزیست !!
+ خداوند شاهد است که همه ی ما تلاش خود را کرده ایم ....تعداد صفحات : 9

 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  ... | 
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic